Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue käsitteli rahoituskysymyksiä ja sopimussiirtoja

Julkaistu: 11.2.2022 12.12Päivitetty: 11.2.2022 13.06
Kartta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin antoi valtiovarainministeriölle lausunnon asetusluonnoksesta, joka koskee hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoitusta.

Ehdotetut muutokset valmistelurahoitusta koskevaan asetukseen ovat yleisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Hyvinvointialue ehdottaa lisäyksinä, että avustusta voitaisiin myöntää myös hyvinvointialueiden toiminnan, hallinnon ja päätöksenteon kannalta välttämättömien ICT-järjestelmien rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä valtuustoryhmän toiminnan tukemisesta aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi hyvinvointialue ehdottaa, että hyvinvointialueille voitaisiin tarvittaessa myöntää lisäavustusta, jotta palvelujen järjestämisvastuu voidaan siirtää hyvinvointialueelle häiriöttömästi.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli sopimusten siirtoja sekä virka-avun tai työpanoksen korvaamisen perusteita.

Kårkulla samkommun -kuntayhtymälle annettava lausunto sekä aluevaltuutetuille ja varavaltuutetuille maksettavat kokouspalkkiot ajalta ennen aluevaltuuston järjestäytymistä käsitellään tulevassa kokouksessa. Muut päätökset tehtiin esitysten mukaan.

Väliaikainen valmistelutoimielin pitää ylimääräisen kokouksen 18.2.2022 ja tarvittaessa myös 28.2.2022.

 

  • Hyvinvointialue