KEPA Uusimaa uutiskirje 1/2022 Tammikuu: Kehitysvammapalvelujen erityisosaamista halutaan keskittää Uudellamaalla

Julkaistu: 8.2.2022 11.11

Uudenmaan alueella toimivia kuntien, kuntayhtymien ja Etevan kehitysvammapoliklinikka- ja arviointi- ja kuntoutuspalveluiden järjestämistä suunnitellaan siirrettäväksi HUS-yhtymälle. HUS-yhtymä on Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhtymä, joka jatkossa vastaa Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

Myös kehitysvammaisten ihmisten arkea tukevia, nykyisin Eteva kuntayhtymän tarjoamia terapia- ja psykologipalveluita sekä sosiaalityötä ja erityisohjausta halutaan hallinnollisesti keskittää HUS-yhtymälle.

Osaamisen keskittäminen ja palvelujen uudelleenorganisointi on välttämätöntä. Näin turvataan asiakkaiden palvelujen jatkuminen, kun erityishuoltopiirit lopettavat toimintansa osana käynnissä olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

”Asiakkaiden näkökulmasta keskeistä on palvelun saatavuus ja henkilöstön erityisosaaminen. Keskittämällä kaikkein vaativinta hoitoa riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi luodaan parhaat edellytykset laadukkaalle ja oikea-aikaiselle hoidolle”, toteaa Espoon terveyspalvelujen johtaja ja Kehitysvammaisten palvelut Uudellamaalla -projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Markus Paananen.

Hoidon oikea-aikaisuus edellyttää kehitysvammaisuuteen liittyvää osaamista myös hyvinvointialueiden lähipalveluissa.

”Osaamisen keskittäminen parantaa mahdollisuuksia tukea ja kehittää asiakkaan saamaa hoitoa myös hyvinvointialueiden sote-keskuksissa esimerkiksi koulutusten ja matalan kynnyksen konsultaatioiden kautta”, toteaa ylilääkäri ja gero-, neuro-, ja riippuvuuspsykiatrian linjajohtaja Risto Vataja HUS-yhtymästä.

Tarkemmat hallinnolliset ratkaisut, kuten organisaatiorakenne, palvelujen tarkka sisältö sekä käytännön toimintatavat vaativat vielä selventämistä ja ovat työn alla. Suunnittelun lähtökohta on, että alkuvaiheessa nykyiset toimipisteet pysyvät entisellään. Toiminnan vakiintuessa voi tulla uusia toimipisteitä tai vanhoista toimipisteitä luovutaan. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä ole tarkempaa tietoa palvelujen sijoittumisesta pitkällä tähtäimellä. Keskeistä on, että palvelut jatkuvat keskeytyksettä hallinnollisista muutoksista riippumatta.

”Etevan nykyisten vaativien palvelujen keskittäminen turvaa sen, että etevalaisten vahva asiantuntijuus ja osaaminen on jatkossakin asiakkaiden käytettävissä”, toteaa Etevan palvelutoiminnan johtaja Kirsi Leväpelto.

Uudenmaan viiden alueen yhteistyöryhmä käsitteli 17.12. 2021 kokouksessaan Kehitysvammaisten palvelu Uudellamaalla -projektin ohjausryhmän esitystä kehitysvammaisten erityispalveluiden keskittämisestä HUS-yhtymälle. Yhteistyöryhmä otti myönteisen kannan esitykseen. Päätöksen valmistelu jatkuu Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungissa ja HUS-yhtymässä. Lopulliset päätökset tehdään aluevaltuustoissa ja muiden toimijoiden vastaavissa toimielimissä. Vastaavien ruotsinkielisten kehitysvammapalvelujen järjestämisen suunnittelu on juuri alkanut. Tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisuus.

”Keskittämisesitys oli syksyn työn näkyvin ja merkittävin tulos. Olen kiitollinen kaikille työskentelyyn osallistuneille asiantuntijoille ja iloinen, että päätöksentekoprosessi etenee”, toteaa Kehitysvammaisten palvelut Uudellamaalla projektipäällikkö Kati Sihvonen.