Toppelundinpuiston padelkentät lautakunnan päätettäviksi

Julkaistu: 24.1.2022 4.59Päivitetty: 24.1.2022 7.37
Kuvassa on opaskarttaote Toppelundinpuiston sijainnista.
Toppelundinpuisto

Haukilahdessa sijaitsevaan Toppelundinpuistoon on suunniteltu varattavaksi tilat kahdelle padelkentälle. Alueen asukkaille tärkeän alueen puistosuunnitelma on herättänyt laajaa keskustelua. Tekninen lautakunta päättää asiasta kokouksessaan 26.1.2022.

Padel on nykyään suosittu harrastus. Viime keväänä kaupunki järjesti kentistä julkisen hakumenettelyn, joka tuotti 47 hakemusta. Padel Brothers Oy sai oikeuden hakea lupaa kentän suunnitteluun ja toteutukseen Toppelundinpuiston puistoalueelle. Mikäli lupa myönnetään, laaditaan alueesta kaupungin ja toimijan välinen vuokrasopimus. Lupana toimii nyt päätettävä puistosuunnitelma, jonka Padel Brothers Oy on kaupungin ohjeistuksella laatinut omalla kustannuksellaan.

Puistosuunnitelma laadittiin syksyn 2021 aikana. Suunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupungin verkkosivulla(ulkoinen linkki) ja tieto luonnoksesta postitettiin lähimmille kiinteistöille. Kohteessa oli myös maastotiedotteet.

Padelkenttien sijoittaminen Toppelundinpuistoon on herättänyt suurta kiinnostusta asukkaiden keskuudessa. Suunnitelmista jätettiin noin 90 palautetta ja mm. yksi yli 500 allekirjoittajan adressi. Palautteissa suhtaudutaan padelkenttiin pääosin kriittisesti.

Puusto ja ympäröivä luonto säilyy

Suunnitelman mukaan kentät sijoitetaan puiston avoimelle nurmialueelle eikä nykyistä puustoa tai alueen luotoarvoja vaaranneta. Kulku alueelle tapahtuu nykyisiä ulkoilureittejä pitkin. Vieressä sijaitseva kaupungin yleinen pysäköintialue säilyy ennallaan. Kenttien valaistuksen on suunniteltu olevan päällä vain silloin kun kentillä on toimintaa eikä päivänvaloa ole riittävästi. Tämä tarkoittaa lähinnä syys- ja kevätiltoja. Talviaikaan ulkokentät eivät ole käytössä.

Mahdollisen vuokrakauden jälkeen nurmikenttä voidaan palauttaa ennalleen. Kenttien rakentamisesta tai ylläpidosta ei tule kustannuksia kaupungille.

Lautakunta päättää samassa kokouksessa padelkenttien sijoittamisesta myös Martinniitynpuistoon. Tämä hanke ei ole herättänyt vastustusta.

Teknisen lautakunnan esityslista 26.1.2022(ulkoinen linkki)

Tapiola