Poliittiselta seurantaryhmältä ehdotus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamuselinrakenteeksi

24.1.2022 14.53Päivitetty: 31.1.2022 10.49
Kartta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta.

Seurantaryhmän ehdotuksessa on lakisääteisten luottamuselinten lisäksi palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus ja kehittäminen -lautakunta, valmius- ja turvallisuuslautakunta, yksilöasioiden jaosto ja aluevaltuuston neuvottelutoimikunta. Luottamuselinrakenteesta päättää aluevaltuusto. Seurantaryhmä sai työnsä päätökseen, viimeinen kokous oli 20.1.2022.

Ehdotus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamuselinorganisaation rakenteeksi.

Hyvinvointialueen lakisääteisiä luottamuselimiä ovat aluevaltuusto ja aluehallitus, tarkastuslautakunta, kansalliskielilautakunta, aluevaalilautakunta, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto Muilta osin luottamuselinorganisaatiosta päättää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto, jonka ensimmäinen kokous on 7.3.2022. 

”Seurantaryhmä suosittaa aluevaltuustolle yksimielisesti tämän luottamuselinrakenteen hyväksymistä. Rakenteen pohjalta lähdetään vaalien jälkeen neuvottelemaan puolueiden välistä paikkajakoa ja tavoitteena on, että ensimmäisessä valtuustossa valitaan luottamushenkilöt tehtäviinsä”, sanoo seurantaryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Ehdotus ei-lakisääteisten lautakuntien/jaostojen tehtävistä:

  • Palvelut ja resurssit -lautakunta/jaosto käsittelee palvelujen saatavuutta, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien yhteensovittamista, hankinta- ja tuotantotapoja, henkilöstön saatavuutta ja investointien valmistelua.
  • Tulevaisuus ja kehittäminen -lautakunta/jaosto käsittelee palvelujen uudistamisen linjauksia, digitalisaatiota, väestön palvelutarpeen muutoksiin vastaamista, ruotsin kielen kehittämistehtäviä, muiden kieliryhmien asioita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.
  • Valmius ja turvallisuus -lautakunta/jaosto käsittelee pelastustoimen ohjausta, valmiussuunnittelua ja turvallisuusasioita.
  • Yksilöasioiden jaosto käsittelee yksilöä ja perhettä koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon koskevat asiat sekä viranhaltijapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset ja päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä.
  • Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan tavoitteena on sovittaa valtuustoryhmien näkemyksiä aluevaltuustoon valmisteilla olevien asioiden osalta ja sen lisäksi tukea aluehallitusta ja seurata erityisesti siirtymäkauden aikana seuraavien tavoitteiden toteutumista ja kehittämistä: hyvä palveluiden saatavuus ja laatutaso, aktiivinen lähidemokratia ja alueellinen edustavuus, alueellinen yhdenvertaisuus, näkyvät ja toimivat yhteistyörakenteet sekä henkilöstön turvallisen siirtymän toteutuminen.

 

Lisätiedot:

  • Hyvinvointialue