Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tarvitsee valtiolta nopeita päätöksiä lisärahoituksesta

14.1.2022 14.39Päivitetty: 14.1.2022 15.37
Kartta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vahvisti vuoden 2022 talousarvion ja totesi, ettei hyvinvointialueelle joulukuussa myönnetty valtionavustus riitä kriittisten ICT-ratkaisujen toteuttamiseen.

Länsi-Uudellamaalla toimeenpannaan vuoden 2022 talousarviota siten, että rahoituspäätökset riittävät kattamaan valmistelutyöhön liittyvät taloudelliset sitoumukset. Väliaikainen valmistelutoimielin esittää valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sisäministeriölle, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle myönnetään lisärahoitusta nopeutetusti, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis- ja tuotantovastuu voidaan siirtää kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Lausunto ICT-rahoitusvajeen vaikutuksista

Väliaikainen valmistelutoimielin antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon ICT-valtionavustuksen vaikutuksista. Lausunnossa todetaan, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei joulukuussa myönnetyn valtionavustuksen turvin kykene toteuttamaan kriittisiä ICT-ratkaisuja siten, että hyvinvointialue pystyisi järjestämään sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut alueen väestölle lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue esittää ensisijaisena vaihtoehtona, että hyvinvointialueelle annetaan sitoumus lisärahoituksen myöntämisestä siten, että ICT-muutostöitä voidaan jatkaa suunnitelmien mukaisesti helmikuun aikana. Mikäli lisärahoitusta ei myönnetä, Länsi-Uudenmaalla ei ole kykyä ottaa vastuulleen kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvää palvelutuotantoa 1.1.2023. Toissijaisena vaihtoehtona esitetäänkin, että mikäli sitoumusta lisärahoituksen myöntämisestä ei pystytä riittävällä tavalla järjestämään helmikuuhun mennessä, käynnistetään hyvinvointialueen, kuntien ja ohjaavien ministeriöiden kanssa yhteistyössä suunnittelu palvelutuotannon siirron viivästyttämisestä ja vaiheistamisesta hallitusti.

”Nyt saadulla rahoituksella palvelujen siirto hyvinvointialueelle ei ole mahdollista vuoden 2023 alussa. Valmistelussa sitoudumme siirtämään palvelut hyvinvointialueelle mahdollisimman nopeasti ja asteittain, kunhan rahoitus järjestyy”, sanoo väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Sanna Svahn.

Sanna Svahn valittiin määräaikaiseksi muutosjohtajaksi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti perustaa hyvinvointialueelle määräaikaisen muutosjohtajan viran ja valitsi muutosjohtajaksi lääketieteen tohtori Sanna Svahn 1.3.2022 alkaen. Tällä hetkellä hän toimii Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana ja Espoon kaupungin perusturvajohtajana. Täten Sanna Svahn jatkaa muutosorganisaation johtotehtävässä, kun väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy helmikuun lopussa 2022. Muutosjohtajan virka lakkaa siinä vaiheessa, kun Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston valitsema hyvinvointialuejohtaja aloittaa tehtävässään. Aluevaltuusto avannee hyvinvointialuejohtajan tehtävän hakuun keväällä 2022.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin päätti asiantuntijapalvelujen hankinnasta ja antoi lausunnon sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta. Kaikki käsitellyt asiat löytyvät kokousaineistosta.

Kokousaineistot(ulkoinen linkki)

Hyvinvointialueen päätöksenteko(ulkoinen linkki)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue(ulkoinen linkki)

  • Hyvinvointialue