Taide osaksi henkilöstön kehittämisen palettia

21.12.2021 6.56Päivitetty: 22.12.2021 9.12
Kuvituskuva, jossa nuottiviivasto, nuottiavain, teatterinaamio sekä sivellin.

Kuvataiteet, valokuvaus tai esimerkiksi draama ja improvisointi parantavat tiimin yhteishenkeä, innovatiivisuutta, muutostaitoja ja hyvinvointia. Kokeilimme Espoossa, miten eri taidemuodot tukevat henkilöstön kehittämistä. Pilotit onnistuivat yli odotusten, ja jatkossa taiteelliset menetelmät ovat Espoossa osa henkilöstön kehittämisen kokonaisuutta. Järjestämme myös luovuuteen liittyviä luentoja, jotka ovat avoimia koko henkilöstölle. Lisäksi käytämme taiteellisia menetelmiä uupumuksen ehkäisyssä.

”Toteutimme Espoon HR:ssä parin vuoden aikana kaupungin työyhteisöissä yhteensä seitsemän kokeilua, joissa käytimme taiteen eri muotoja. Haimme uutta vaikuttavuutta henkilöstön kehittämiseen soveltamalla taiteellisia menetelmiä. Halusimme myös lisätä tietoisuutta luovuuden ja taiteen tuomista mahdollisuuksista”, projektipäällikkö Jaana Lietzén kertoo.

Tiimien tavoitteet vaihtelivat taidepajoissa. Osa halusi vahvistaa yhteistä toimintakulttuuria tai ryhmäytymistä, toiset herätellä uusia ideoita ja luovuutta tai parantaa työhyvinvointia ja työniloa.

”Työyhteisöjen lisäksi järjestimme projektissa yksittäisille osallistujille kaksi ryhmää, joissa tavoitteena oli taiteen avulla ehkäistä uupumusta sekä voimaantua. Menetelminä käytimme muun muassa hoitavaa ääntä, restoratiivista joogaa, syvärentoutumista, kehotyöskentelyä, piirustelua, maalausta ja runoutta”, Jaana jatkaa.      

Tuoreita näkökulmia ja luovuutta

Kameraan, saveen tai pensseliin tartuttiin matalalla kynnyksellä: tapaamisen alkuun saatettiin piirtää vaikkapa vapaata viivaa, eikä tekemiseen liittynyt taiteellisen laadun arviointia. Maalaamisen tai esimerkiksi improvisaation avulla irrottauduttiin työn arjesta, heräteltiin mielikuvitusta ja saatiin uutta näkökulmaa osaamiseen.

”Kaikki kokeilut onnistuivat hyvin. Jo muutaman taidepajan jälkeen osallistujat huomasivat myönteisiä vaikutuksia”, Jaana iloitsee.

”Osallistujien kokemusten perusteella taiteelliset menetelmät lisäävät työyhteisöissä muun muassa hyvinvointia, toisten arvostusta, yhteistyötä, innovatiivisuutta sekä muutostaitoja. Ne nopeuttavat ryhmäytymistä, tuovat uusia näkökulmia ja ideoita sekä lisäävät työntekijöiden omaa ratkaisukykyä ja luovuutta esimerkiksi muutoksissa”, hän jatkaa.

Työkaverien vahvuudet esille

Osallistujat kokivat, että taiteen tekeminen yhdessä auttoi huomaamaan työkaverien vahvuuksia eri tavalla kuin ennen. Kun esimerkiksi työstää yhdessä kollaasia, käy konkreettisesti ilmi kunkin erilaiset, yhtä tärkeät roolit ryhmässä. Uusia oivalluksia sovellettiin myös asiakastyössä.

Esimerkiksi konsernihallinnon assistenttitiimi halusi kuvataidepajojen avulla vahvistaa tuoreen tiimin yhteisiä toimintatapoja ja kulttuuria.

”Olimme puhuneet taidepajoissa käsitellyistä aiheista aikaisemminkin, mutta taidekokeilun ansiosta pääsimme pureutumaan niihin syvemmälle ja viemään niitä käytännön tasolle paremmin. Taide toimi välineenä, jonka avulla saimme suunnattua ajatuksemme päivän teemaan uudella tavalla ja samalla opimme myös uutta itsestämme”, asiointijohtaja Kirsi Remes kertoo taidepajaan osallistuneen tiiminsä kokemuksista.

”Meillä on nyt käytössämme Espoossa käytännön kokemusten kautta syntynyt testattu ja vaikuttava erilaisiin taiteellisiin menetelmiin pohjautuva toimintatapa, jota voimme soveltaa muuttuviin henkilöstön kehittämisen tarpeisiin”, toteaa henkilöstön kehittämispäällikkö Hanna Saaristo.

Lähtökohtana tässäkin projektissa oli Espoon kaupungin strategia, Espoo-tarina, joka kutsuu kaupungin eri yksiköitä ja toimintoja kehittämään hyvinvointia, arvostavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, innovatiivisuutta sekä muutostaitoja. Projekti linkittyy myös Espoon kaupungin kokeilukulttuuriin.

Kokeiluja vetivät useat eri taiteilijat: Päivi Rautiainen, Simo Routarinne, Riika Pikkuvirta, Sari Laitinen, Merja Valve, Tuomas Tirkkonen, Anne Korhonen, Tiina Nevanperä, Elina Rainio ja Pirre Toikkanen.

Kuntatyö2030-gaalassa 7.12. palkittiin kuntien eri toimialojen innostavia ja vaikuttavia kehittämistekoja.(ulkoinen linkki) Espoon Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisessä -projekti oli yksi palkituista. 

Lue lisää Tiedon sillan artikkelista: Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisen työkaluksi?(ulkoinen linkki)

Lue lisää Telman artikkelista: Espoon kaupungin työntekijät hakevat taiteesta ja meditaatiosta jaksamista työpäiviin(ulkoinen linkki)

Kuuntele Yle Puheesta Areenasta Tiina Lundbergin ohjelma "Miten löytyy tasapaino suorittamisen ja rentouden välillä"(ulkoinen linkki), jossa Taime-projekti on osana.

Lisätietoja taiteellisten menetelmien hyödyntämisestä henkilöstökehittämisessä: Jaana Lietzen, jaana.lietzen(at)espoo.fi

  • Töissä Espoolla