Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja -hanke osallistaa asukkaita ja edistää vuorovaikutusta

Julkaistu: 7.12.2021 12.03Päivitetty: 21.12.2021 11.09
Kaksi henkilöä tietokoneen äärellä katsovat toisiinsa hymyillen
Kuva: Johanna Taskinen

Espoon kaupungin Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA) -hanke sai rahoituksen ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman kokeiluhaussa, jossa etsittiin uudentyyppisiä ratkaisuja eri toimijoiden aktivoimiseksi ja sitouttamiseksi kestävän kehityksen työhön.

Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA) -hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uutta asukasosallisuuden mallia, jossa joukko eri taustoja edustavia asukkaita pääsee vaikuttamaan kaupungin ilmasto- ja kestävyystavoitteisiin. Tulevaisuuspajojen tavoitteena on tuoda asukkaiden ääni tiiviimmin osaksi kaupungin kestävän kehityksen työtä ja auttaa tarkastelemaan tavoitteita paremmin asukkaiden näkökulmasta. Tämä edistää sosiaalista kestävyyttä osana vihreää siirtymää ja vahvistaa Espoon tavoitetta olla kestävän kehityksen edelläkävijä yhdessä asukkaiden kanssa.

”Espoon kestävän kehityksen työn vahvuutena ovat kumppanuudet. Onnistumme ilmasto- ja kestävyystavoitteissamme vain yhdessä koko Espoo-yhteisön kanssa. Uudessa tulevaisuuspaja-hankkeessa kokeilemme ja kehitämme uusia tapoja ottaa espoolaiset mukaan Kestävä Espoo -ohjelman toteutukseen. Näin vahvistamme asukkaiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin”, Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala kertoo.

Hanke alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.5.2023. Työ alkaa tulevaisuustyöpajojen suunnittelulla. Asukkaiden osallisuusmahdollisuuksista viestitään kevään aikana.

Ympäristöministeriön neljännessä Kestävä kaupunki -ohjelman kokeiluhaussa etsittiin uudentyyppisiä ratkaisuja eri toimijoiden aktivoimiseksi ja sitouttamiseksi kestävän kehityksen työhön. Hakuun saapui 26 hakemusta, joissa oli mukana 29 kuntaa ja yli 30 muuta toimijaa, kuten yrityksiä, yhdistyksiä, korkeakouluja ja seurakunta.

Tällä kertaa ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää kaksitoista kokeiluhanketta, jotka edistävät kaupunkien ja kuntien osallistavaa ja vuorovaikutteista kestävyystyötä. Kokeilut muun muassa parantavat asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan kestävyystyöhön sekä vahvistavat tiedon hyödyntämistä niin kestävyyden johtamisessa kuin asukkaiden kestävissä arjen valinnoissa.

Espoon kaupungin Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA) sai 74 760 euron rahoituksen. Kaiken kaikkiaan ympäristöministeriö myönsi käynnistyville hankkeille noin 770 000 euroa.

Tiedotteen käännös englanniksi päivitetään myöhemmin.

Lisätiedot

Helena Kyrki

Kestävän kehityksen päällikkö043 824 8661
  • Kestävä kehitys
Koko Espoo