Kalajärven palvelutorikokeilun asiakaskyselyn tulokset

Julkaistu: 9.12.2021 8.04

Kysely oli avoinna 1.11.-18.11.2021. Suurin osa vastasi netissä, sen lisäksi tuli muutamia paperivastauksia asiointipisteen kautta. Vastauksia saatiin yhteensä 125 kpl, mikä on erittäin hyvä vastaajamäärä.

Kalajärven palvelutorikokeilu vuosina 2020 - 2021 on korona-ajan rajoituksista huolimatta tuonut valoa Pohjois-Espoon asukkaille. Ruskatalon palveluja kehutaan monipuolisiksi ja henkilökuntaa ystävälliseksi ja palvelualttiiksi. Uudet pidemmät aukioloajat ovat hyödyttäneet enemmistöä vastaajista (57 %) ja vartijan läsnäolo tuonut turvallisuutta.

Osa vastaajista on jo varannut kuntalaistiloja harraste-, kokous- ja etätyökäyttöön. Yhä useampi on kiinnostunut tilojen varaamisesta jatkossa. Osa haluaisi varata tiloja yksityiskäyttöön, esimerkiksi lastenjuhliin. Tämä ei toistaiseksi ole vartiointikustannusten takia mahdollista.

Eniten käytetty yksittäinen palvelu on kirjasto. Kirjaston aukiolot saavat sekä kehuja että moitteita. Terveysasemalle ja hammaslääkäriin toivotaan lisää aikoja, sillä asiakkaat käyttäisivät mieluusti omaa lähipalveluaan. Pääsääntöisesti asiakkaat käyttävät yhtä palvelua kerrallaan käydessään palvelutorilla. Enemmistön mielestä asiointikokemus palvelutorilla on parantunut verrattuna aikaan ennen kokeilua.

Ihmiset toivovat palvelutorille lisää harrastustoimintaa, tapahtumia, monipuolista kahvilaa, kirpputoreja ja taidenäyttelyitä. Etenkin nuorille kaivataan tekemistä. Paljon toivotaan myös toimintaa, jota talossa jo on – harrasteryhmien tiedotus ei ole tavoittanut kaikkia kiinnostuneita. Tiedotuksen ja opasteiden lisääntymistä toisaalta myös kehutaan, etenkin pääoven infoscreenin on noteerannut 55 % vastaajista.

Muutamassa vastauksessa tuotiin esiin, että palvelutorin idea on jäänyt epäselväksi ja se on turhaa rahanmenoa. Useassa muussa vastauksessa toivottiin, että kokeilu jää pysyväksi ja entisestään kehittyy. Muutama vastaaja kertoo muuttaneensa alueelle nimenomaan hyvien palveluiden perässä.

Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Saimme tästä kyselystä paljon kehittämisehdotuksia, joita käymme läpi alueen toimijoiden kanssa.

Tarkemmat vastaukset voi halutessaan lukea Kalajärven asiointipisteessä tulosteena (suomeksi).

Lahjakortit voittivat arvonnassa Leena ja Tiina.

 

 

  • Asiointi
Kalajärvi