Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 3.11.2021

Julkaistu: 3.11.2021 18.28Päivitetty: 22.11.2021 15.13
Henkilö tietokoneen äärellä.
Kuva: Taru Turpeinen

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 3.11.2021 perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet.

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet 1.8.2022 lukien (pöydälle 29.9.2021) (palautettu 13.10.2021)            

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet, jotka sisältävät iltapäivätoiminnan järjestämistä ja toteutusta koskevat toimintaperiaatteet ja lapsivalintakriteerit sekä hankintaperiaatteet, avustusten myöntämisen periaatteet sekä periaatteet omalle toiminnalle.

Lautakunta edellyttää, että palveluntuottajien valintojen laatukriteerit tuodaan lautakunnalle tiedoksi lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Periaatteet tulevat voimaan 1.8.2022 lukien kuitenkin siten, että periaatteita noudatetaan jo kevään 2022 aikana tehtävissä palveluntuottajien valinnoissa sekä lapsivalinnoissa.

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2022–2023                  

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2022–2023 esityksen mukaisissa yksiköissä.

Lautakunta toivoo, että tehdään kokonaistarkastelu mahdollisuudesta yhdistää Nuuksion koulun esiopetus ja ensimmäisen luokan opetus.

Lukuvuonna 2022-2023 esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 133 päiväkodin toimintana siten, että osa esiopetusryhmistä toimii päiväkodeissa, osa koulun tiloissa 20:lla koululla ja neljän päiväkodin esiopetus toimii sekä päiväkodilla että koulun tiloissa. Päiväkodeissa esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa, ostopalvelu- ja palvelusetelipäiväkodeissa sekä yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa. Lisäksi 11 koululla esiopetusta järjestetään koulun toimintana.

Sepon alakoulun ja Pohjois-Tapiolan yläkoulun yhdistäminen 1.8.2022 lukien

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Sepon alakoulusta ja Pohjois-Tapiolan yläkouluista muodostetaan 1.8.2022 lukien yhtenäinen peruskoulu. Muodostettavan yhtenäisen koulun nimi on Pohjois-Tapiolan koulu.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että kaikki Mankkaan ja Niittykummun koulujen autismin kirjon erityisluokat siirtyvät 1.8.2022 lukien muodostettavaan Pohjois-Tapiolan yhtenäiseen peruskouluun.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Sepon koulun ja Pohjois-Tapiolan koulun johtokunnan nimeksi muutetaan Pohjois- Tapiolan koulun johtokunta 1.8.2022 lukien.

Lautakunta edellyttää, että Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen rehtorit ryhtyvät selostusosassa mainittuihin valmisteleviin toimenpiteisiin ennen koulujen yhdistymistä.

                        

Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksen 2. luokan oppilaiden koulupolku 1.1.2022 lukien

Kasvun ja oppimisen lautakunta kumosi suomenkielisen opetuslautakunnan 21.10.2008 6 § päätöksen Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksen 2. luokan oppilaiden koulupolusta.

Lautakunta päätti, että Hösmärinpuiston koulun yleisopetuksessa 2. luokalla opiskelevat oppilaat
siirtyvät 3. luokalle Tuomarilan kouluun ilman erillistä hakua. Muutos tulee voimaan 1.1.2022.

Lautakunta päätti, että Hösmärinpuiston koulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja erityisluokissa 2. luokalla opiskelevien tilanne ratkaistaan oppilaskohtaisesti, kuten ennenkin.     

 

Joustavan perusopetuksen oppilasvalintaperusteiden hyväksyminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi uudet joustavan perusopetuksen oppilasvalintaperusteet.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksellä 21.04.2021 § 84 Espoon perusopetuksen opetussuunnitelmaan on lisätty mahdollisuus toteuttaa joustavaa perusopetusta erillisessä ryhmässä toteutettavan JOPO-opetuksen lisäksi myös omassa koulussa tapahtuvana työelämäpainotteisena opetuksena (TEPPO-opetus). TEPPO-opetusta pilotoidaan lukuvuonna 2021-2022 neljässä espoolaisessa koulussa.
Joustava perusopetus toteutetaan lautakunnan hyväksymän Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Lautakunta päätti, että oppilasvalintaperusteet tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen siten, että niitä noudatetaan kevään 2022 oppilasvalinnassa.

Muut asiat:
• 
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi:
Peruskoulujen oppilaskuntien valinnat peruskoulujen johtokuntien oppilasedustajiksi
   lukuvuodeksi 2021-2022.

 

Yhteyshenkilöt

Marika Räf, lautakunnan puheenjohtaja, p. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com

Harri Rinta-aho, Kasvun ja Oppimisen toimialan johtaja, p. 050 428 9440, harri.rinta-aho@espoo.fi

Tapio Erma, Suomenkielisen Toisen asteen koulutuksen ja Nuorisopalvelujen johtaja, p. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi

Juha Nurmi, Suomenkielisen Perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi

Virpi Mattila, Varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

Linkit

 

  • Kasvatus ja opetus
  • varhaiskasvatus
  • perusopetus
  • lukiokoulutus