Kasvun ja oppimisen lautakunta

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Toimiala toimii yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa. Toimiala luo edellytyksiä toimia vastuullisesti kestävällä tavalla demokraattisessa yhteiskunnassa sekä edistää valmiuksia toimia uusissa tilanteissa.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan ja nuorisoasiainjaoston esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

Uutisia Kasvun ja oppimisen lautakunnasta

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää suomenkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta, suomenkielistä perusopetusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa, lukiokoulutusta sekä nuorisopalveluja koskevista asioista. Kasvun ja oppimisen toimialan ruotsinkielisten palvelujen järjestämistä koskevista asioista päättää Svenska rum -lautakunta. 

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote

Emmi Yli-Luoma
PL 30
02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. +358 40 6366204
emmi.yli-luoma@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina lautakunnan kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.