KEPA Uusimaa uutiskirje 1/2021 Lokakuu: ”Hallittu ja tarkoituksenmukainen siirtymä”

8.11.2021 12.37

Tämä on KEPA Uusimaa -projektin ensimmäinen uutiskirje. Tiedotamme hankekokonaisuuden etenemisestä kuukausittain: miten hankkeen suunnittelu ja tavoitteet ovat toteutuneet, miten hyvin hanke etenee ja mitä seuraavia tehtäviä olemme suunnitelleet toteutettavaksi. Aiemmin on julkaistu tiedote hankkeen lähtökohdista ja yleisistä tavoitteista ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.10.2021

Projektin ohjausryhmässä on Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, HUS:in, kuntayhtymien Eteva ja Kårkulla sekä Uudenmaan yhteisen vammaisneuvoston edustajat.  Ensimmäinen kokous pidettiin 21.10.2021. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Espoon terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen ja varapuheenjohtajaksi Helsingin vammaistyön johtaja Katja Raita. Ohjausryhmä keskusteli ja tarkensi muun muassa projektin tavoitteita ja tehtäviä. Tavoitteiksi vahvistettiin:

  • Turvata kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuvuus
  • Järjestää ja organisoida kehitysvammapalvelut lakimuutosten edellyttämällä tavalla 
  • Turvata tarvetta vastaavien kehitysvammapalveluiden saatavuus Uudellamaalla yhdenvertaisesti 
  • Varmistaa erityisosaamisen riittävyys ja edellytykset osaamisen kehittämiselle 

Tavoitteiden saavuttamiseksi työskentelee kuusi projektiryhmää, joiden keskeisiä teemoja ovat: keskitetty kehitysvammapoliklinikka, sosiaalihuollon peruspalvelut, hoidon porrastuksen toimeenpano, osaamisen kehittäminen, kehitysvammapsykiatria ja kehitysvammahuollon erityispalvelut ja ruotsinkieliset palvelut.

Projektiryhmissä on jäseniä niin sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, henkilöstön kuin kehitysvammajärjestöjen ja -yhdistysten edustajia. Kerromme projektiryhmien työn edistymisestä säännöllisesti uutiskirjeissä.

Missä mennään?

  • Projektisuunnitelmaa päivitetään.
  • Sidosryhmätyöskentely on käynnistynyt. 
  • Loka-/marraskuussa kartoitamme kehitysvammapsykiatrian, erityishuoltoryhmän tehtävien, tahdosta riippumattoman ja oikeuspsykiatrisen hoidon järjestämisvaihtoehtoja hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. 
  • Projektiryhmät aloittavat työskentelyn loka-marraskuun aikana. Ensimmäisenä starttaa kehitysvammaisten erityispalveluita pohtiva projektiryhmä.

Tulemme mielellämme esittelemään projektia kunnille, vammaisneuvostoille ja järjestöille, yhdistyksille ja muille sidosryhmille. Hankkeen edetessä järjestetään työpajoja ja pyydetään kommentteja toiminta- ja järjestämisehdotuksiin ennen päätösten tekoa. Olemme saaneet  “projektitoimistoomme” vahvistusta. Projektipäällikkö Sanna Huhtakallio Helsingin vammaistyöstä luotsaa ja koordinoi projektia Helsingissä. Tervetuloa mukaan, Sanna!

Yhteistyöterveisin

Kati Sihvonen, projektipäällikkö
puh:040 6369258
email: kati.sihvonen@espoo.fi                

Tiina Hannikainen, projektiasiantuntija
puh: 040 5059727
email: tiina.hannikainen@espoo.fi

Sote-uudistus muuttaa merkittävästi kehitysvammaisten palveluja. Nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan. Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut järjestetään uudelleen vuosina 2022-2023.  Projekti kehitysvammaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä toteutetaan 1.8.2021-31.12.2022. Hankkeen ohjausryhmään on nimetty Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, HUS:in, kuntayhtymien Eteva ja Kårkulla sekä Uudenmaan yhteisen vammaisneuvoston edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Espoon terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen.