Kauklahdessa reippailtiin otsalamput loistaen marraskuisella kaavakävelyllä

Julkaistu: 22.11.2021 12.03
Kaksi kaavakävelyn vetäjää Kauklahden asemalla lämpimissä vaatteissa ja otsalampuissa.
Mikrofoni valmiina, otsalamppu tanassa ja pipo päässä! Vuoden viimeiselle kaavakävelylle valmistautumassa arkkitehti Sonja Sahlsten ja kaavoitusinsinööri Miika Ruokonen.Kuva: Tuuli Aaltio

Lasihytin asemakaava-alueella Kauklahdessa järjestettiin 18.11. klo 17–19 kaavakävely, joka oli suunnattu lähiympäristön asukkaille ja muille kiinnostuneille. Paikan päällä marraskuun pimeyttä uhmaamassa oli 10 aktiivista asukasta.

- Pieni mutta aktiivinen porukka toi kävelylle rennon ja välittömän tunnelman. Keskustelu oli rakentavaa ja moni asia konkretisoitui hyvin paikan päällä kohdatessa. Tämä oli erinomainen täydennys 9.11. järjestetylle etätilaisuudellemme, vaikka nyt paleleekin, iloitsi vuorovaikutusasiantuntija Tuuli Aaltio heti kaavakävelyn jälkeen.

Sekä kaavakävely että edellisellä viikolla 9.11. pidetty etäasukasinfo tutustuttivat Lasihytin asemakaavaehdotukseen, joka on nähtävillä ja kommentoitavissa vielä 30.11. asti. Kauklahden juna-aseman tuntumaan suunnitellaan keskustaa täydentävää asuinaluetta, jonka rakentaminen tuo alueelle noin 4000 uutta asukasta.

Uudet asuinrakennukset ja jokivarren alue puhuttivat eniten

Osallistujat kokivat etenkin jokivarren ja radan väliset korkeat rakennukset huonona ratkaisuna. Syynä on, että laaksomaisen profiilin säilymistä radan pohjoispuolelta joelle päin pidetään tärkeänä. Ehdotettiin, että radan ja joen välissä olevien asuntojen korkeutta voisi vähentää viisikerroksisiksi, jotta kokemus laaksosta säilyisi.

Osallistujat muistuttivat, että 4000 uutta asukasta tuntuu nykyisistä kauklahtelaisista valtavalta muutokselta, vaikka kaupungin kasvutarpeet radan varsille saivatkin ymmärrystä. Osa pitkään alueella asuneista kokee, ettei Kauklahti muutoksen jälkeen enää vastaa heidän toiveitaan rauhallisesta, kylämäisestä asumisesta.

Kaava-alueen eteläreunalla korkeampaa rakentamista ei nähty yhtä ongelmallisena. Talojen välistä joelle avautuvia näkymiä ja kulkureittejä pidettiin hyvänä ideana. Kiitosta saivat myös lenkkimäiset ulkoilureitit toiminnallinen puistoalue, Slevin silta ja Pumppuaseman puiston kohdalle tuleva laituri.

Jokivarren maisema- ja kulttuuriarvot nousivat osallistujien puheessa vahvasti esiin. Jokea ehdotettiin myös kaava-alueelle tulevien taideteosten yhteiseksi teemaksi. Samalla todettiin, että joen suojelemiseksi uusien asuntojen rakentaminen vaatii tarkkaa ympäristömääräysten noudattamista, valvontaa ja veden laadun seurantaa.

> Lue tarkempi kooste kaavakävelyn keskustelunaiheista(ulkoinen linkki)

Miten kaava etenee seuraavaksi?

Kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen 30.11.2021 mennessä.(ulkoinen linkki) Sen jälkeen valmistelijat perehtyvät kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen, jonka perusteella kaavaan tehdään tarvittaessa tarkistuksia.

Tarkistettu ehdotus ja saadut muistutukset viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi. Sen jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja lopulta valtuuston hyväksyttäväksi. Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivulla(ulkoinen linkki) ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa.(ulkoinen linkki)

Kauklahti