Espoossa tehtiin ensimmäinen kaupungin laajuinen biomassakartoitus

Julkaistu: 24.11.2021 10.26
Ilmakuva metsästä.
Kuva: Janne Ketola, Summit Media Oy.

Biomassakartoituksen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva Espoon biomassoista sekä niiden hyödyntämisestä. Kaupungin sisäisen yhteistyön lisäksi biomassojen hyödyntämistä on tärkeää kehittää myös muiden kaupunkien sekä yksityisten toimijoiden kanssa.

Espoossa toteutettiin vuonna 2021 ensimmäinen kaupungin laajuinen biomassakartoitus, missä tarkasteltiin Espoon kaupungin alueella syntyvien tai käsiteltävien biomassojen määrät, niiden käsittelypaikat ja –prosessit sekä perustellut ehdotukset eri biomassojen käyttötarkoitukseen huomioiden kiertotalouden, kaupungin liiketaloudellisen näkökulman, ja yritysten mahdollisuuden hyödyntää kaupungille tarpeeton biomassa.

Biomassakartoituksen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva Espoon biomassoista. Kyseessä on ensimmäinen Espoon kaupungille toteutettu biomassakartoitus ja työssä tarkasteltiin laajaa kokonaisuutta. Kartoituksen toteutti Ramboll Finland Oy.

Kartoituksessa tunnistetut Espoon biomassat jakautuvat kunnallisen jätehuollon biomassoihin, sekä markkinaehtoisten jätehuoltopalveluiden piirissä oleviin massoihin. Kunnallisen jätehuollon piirissä ovat jätevesiliete, puutarhajäte ja biojäte. Muita biomassoja ovat esimerkiksi yksityisten toimijoiden tuottama markkinaehtoinen biojäte, hevosenlanta, metsä- ja peltosivuvirrat sekä järviruoko. Biomassoista tuotetaan Espoossa nykyään pääasiassa biokaasua ja kompostia, sekä puun poltosta syntyvää energiaa.

Biomassapotentiaalin hyödyntämiseen tarvitaan kaupunkia ja yksityisiä toimijoita

Kartoituksessa tarkasteltiin nykytilan lisäksi myös uudentyyppisiä käsittelytapoja osalle biomassoista. Espoon biomassakartoituksessa on tunnistettu biomassojen hyötykäytön lisäpotentiaalia mullan ja biokaasun ja biohiilen tuotannossa sekä järviruo’on ja hiekoitussepelin uusissa käyttömahdollisuuksissa. Kaupungin sisäisen yhteistyön lisäksi biomassojen hyödyntämistä on tärkeää kehittää myös muiden kaupunkien sekä yksityisten toimijoiden kanssa. ”Pääkaupunkiseudulla on nyt kartoitettu eri kaupunkien alueilla syntyviä biomassoja, mikä antaa meille hyvän pohjan yhteistyön tekemiselle materiaalivirtojen parempaa hyödyntämistä varten.” Mia Johansson kertoo.

 

Espoon biomassakartoitus toteutettiin osana 6Aika KIEPPI (Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli) -projektia. Raportti on saatavilla yhteyshenkilö Mia Johanssonilta.  

Mia Johansson

Erityisasiantuntija040 553 0439
  • Kestävä kehitys