Espoo säilytti paikkansa maailman johtavien ilmastokaupunkien A-listalla

Julkaistu: 18.11.2021 6.00Päivitetty: 18.11.2021 10.22
Ilmakuva Leppävaarasta. Kuvan reunassa CDP logo 2021.
Kuva: Heidi-Hanna Karhu

Maailman johtava ympäristöraportoinnin organisaatio CDP:n A-listalle pääsi tänä vuonna maailmanlaajuisesti 95 kaupunkia. Suomesta listalla paikkansa säilyttivät myös Helsinki, Lahti ja Turku.

CDP (Carbon Disclosure Project) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka pitää yllä kansainvälistä ympäristöraportointijärjestelmää. Raportointijärjestelmän avulla kaupungit, alueet, investoijat sekä yritykset pystyvät mittaamaan ja ymmärtämään ympäristövaikutuksiaan paremmin.

Kaupunkien ja yritysten ympäristöteot luokitellaan vuosittain A:sta D:hen. Arviointia on tiukennettu aikaisemmasta. Siitä huolimatta Espoo säilytti ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistyön A-luokituksen.

”Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Etenemme yhdessä kohti tavoitetta asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa, panostamalla puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen, kestävään maankäyttöön ja rakentamiseen sekä kestäviin kulkumuotoihin. Kehitämme kaupunkirakennetta mahdollistamaan kestävän elämäntavan”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella viitataan siihen, miten kaupungit valmistautuvat ilmastonmuutoksen tuomiin vaikutuksiin ja etenkin ilmastoriskeihin. Merkittävimmät ilmastoriskit esimerkiksi Espoossa ovat tulvat, rankkasateet sekä äärimmäinen kuumuus. Ilmastonmuutoksen hillintätoimilla viitataan puolestaan niihin toimiin, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, vähäpäästöiseen liikenteeseen ja sekä energiatehokkuuteen liittyvät toimet.

Espoossa tehdään pitkäjänteistä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Tarkasteltaessa viime vuoden päästöjä Espoon kasvihuonekaasupäästöt laskivat 16 % vuoteen 2019 verrattuna.

Kun suhteutetaan päästövähennys kaupungin kasvavaan väkilukuun, saatiin asukaskohtaiset päästöt ensi kertaa puolitettua suhteessa vertailuvuoteen 1990. Päästövähennykseen vaikutti merkittävästi Fortumin Kivenlahteen rakentama puubiomassaa polttavan lämpölaitoksen käyttöönotto.

Espoossa kivihiilestä luovutaan vuoden 2025 aikana ja kaukolämpöä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Lähivuosina Espooseen rakentuu muun muassa useita ilma-vesilämpöpumppulaitoksia sekä geoterminen lämpölaitos, joiden käyttöönotto tulee vaikuttamaan Espoon päästöihin merkittävästi.

”Espoon merkittävimmät ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet liittyvät energiantuotantoon, liikenteeseen ja maankäytön suunnitteluun. Energiantuotannon päästöjen laskiessa liikenteen merkitys korostuu entisestään. Espoon liikenteen vähähiilisyyttä tukevat metron, kaupunkiradan ja Raide-Jokerin valmistuminen sekä liikenteen sähköistyminen”, toteaa kaupungin ympäristöasiantuntija Liisa Kallio.

Espoo on edelläkävijä myös kasvavan kaupungin ja monimuotoisen luonnon yhteensovittamisessa. Espoo laatii ilmastonmuutoksen torjunnan tiekartan lisäksi tällä valtuustokaudella tiekartan luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

  • Ilmasto