Alberganesplanandin puisto on pidetty ja tärkeä osa Leppävaaraa

Julkaistu: 23.11.2021 6.57Päivitetty: 26.11.2021 5.43
Havainnekuva Leppävaaran Alberganesplanadin puistosta.
Havainnekuva Leppävaaran Alberganesplanandin puistosta.

Espoolaisten oman kirsikkapuiston, Leppävaarassa sijaitsevan Alberganesplanadin puiston perusparannuksen suunnittelu on alkanut. Puiston puut ovat iästään huolimatta huonokuntoisia ja elinkaarensa loppupäässä. Puita on kaatunut itsestään ja niitä on myös jouduttu kaatamaan. Uusimistarpeen syynä on juuristoa lahottava lattakääpä.

Kukkiva puisto ilahduttaa

Puiston käyttäjien näkemyksiä puiston tulevaisuudesta on kartoitettu puistokävelyn ja etätilaisuuden kautta. Palautteissa toivottiin espoolaisittain ainutlaatuisen kirsikkapuiston säilyttämistä. Vaikka kukinta-aika on lyhyt ja puiden talvi-ilme koetaan ankeaksi, ovat kukkivat puut alueen asukkaiden ja kulkijoiden mieleen.

Mielikuvissa kirsikankukat ovat vaaleanpunaisia. Todellisuudessa Alberganesplanadin puiston kirsikankukat ovat valkoisia. Asukastilaisuuksissa monet pitivät aja­tuk­ses­ta, että puiden kukinnan väriskaalaa laajennettaisiin.  Rusokirsikka toistui lukuisissa kommentissa pidettynä, kauniina lajikkeena vaihtoehdoksi pilvi­kirsikalle sen lehvästön näyttävän ruskavärin vuoksi. Kasvillisuuden ja erityisesti puiden syysvärin kauneutta korostettiin useissa kommenteissa. Sekä ryhmittäinen istutustapa värien mukaisesti että ns. liukuväri-istutus keräsivät kannatusta.

Osa asukkaista toivoi, että puiden lajivalikoimaa laajen­net­taisiin myös muihin kukkiviin puulajeihin kuten omenapuihin, pihlajiin ja tuomiin. Osa toivoi havukasveja sekä pensaskasvillisuutta ja perennoja. Kukkasipuleita toivottiin istutettavaksi puistoalueelle joko perennojen joukkoon tai nurmikolle.

Havainnekuva, jossa esitetään maanpeitekasvillisuutta puiden alla nurmikon sijasta. Yksi esityksistä, missä puut ehdotettu istutettavaksi niin, että kukinnan väri vaihtuu liukuvärinä valkoisesta pinkkiin.

Valoisia ja varjoisia paikkoja kaivataan

Osa asukaista pitää nykyisestä istutustyylistä sen urbaanisuuden vuoksi, mutta yksittäinen kommentoija kokee geometrisen ilmeen tylsäksi ja ”taimistomaiseksi”.

Puistossa istuskelun kannalta sekä valoisat alueet että puiden lomassa olevat varjoisammat kohdat koettiin tärkeiksi. Vahvaa mielipidettä siitä, tulisiko puiden määrää lisätä tai vähentää, ei ollut. Tärkeää on, että puistossa säilyy mahdollisuus istuskeluun sekä valossa että varjossa.

Tästä eteenpäin

Palautteissa korostui asukkaiden tunneside puistoon ja puihin. Osa oli ollut mukana puita istuttamassa parikymmentä vuotta sitten. Tarvetta hyväkuntoisilta näyttävien puiden kaatamiselle ei kuitenkaan ymmärretty.

Suunnittelun yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta jakaa puiston rakentaminen vaiheisiin. Puiden uusiminen yksittäin ei kuitenkaan ole mahdollista.

Suunnittelua jatketaan monilajikkeisilla kukkivilla pienillä puilla. Näin vaikka isokokoisia, leveälatvuksisia ja ei-kukkivia puulajeja oli myös ehdotettu. Myös muotopuutarhamainen rivi-istutus säilytetään.

Istutettavien puiden juurelle suunnitellaan maanpeitekasvillisuutta, jotta lahottava kääpä ei pääse sairastuttamaan puita nurmikonleikkuun yhteydessä. Yksittäisenä toivomuksena ollutta niittyä ei nähdä sopivaksi vaihtoehdoksi näin keskeisellä paikalla.

Asukkaiden toivomuksena on mahdollisuus osallistua vaikkapa istutustalkoisiin ja saada puistoon nimikkopuita. Tulevan kevään suunnitelmissa on pergolan rakentaminen. Puuston uusiminen alkanee aikaisintaan vuonna 2023 eikä nykyistä puustoa kaadeta ennen sitä, ellei turvallisuus niin edellytä.

Lue lisää hankesivuiltamme(ulkoinen linkki).

Leppävaara