Valmennuksista osaamista ja tukea työllistymiseen

5.10.2021 5.48
Neljän henkilön kädet pöydällä.
6Aika-hankkeiden vertaismentorointimallia on hyödynnetty ja kehitetty edelleen Espoon seudun koulutuskuntayhtymässä Omniassa, jossa se tavoittaa aiempaa laajemman joukon valmennettavia.Kuva: Olli Urpela

6Aika-strategian työllisyyshankkeet ovat Espoossa keskittyneet yritysten tarpeiden tunnistamiseen ja työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen vastaamaan tätä tarvetta. Työllistyminen ei välttämättä ole ainoa tavoite, vaan myös jatkokoulutuspaikan löytäminen tai yrittäjyysvaihtoehdon pohdinta auttaa osaajia eteenpäin.

Espoon kaupunki on osallistunut 6Aika-strategiassa kolmeen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan hankkeeseen. Digiporeessa kehitettiin työnhakijoiden osaamista vastaamaan yritysten tarpeita. Duunipolussa autettiin nuoria yrittäjyyden polulla eteenpäin. DigiPoint jatkaa työtä aiempien oppien pohjalta.

Valmennusten lisäksi sosiaalista tukea tarjolla

Digiporeessa informaatio- ja teknologia-alan kohtaanto-ongelmaan haettiin ratkaisua räätälöidyillä koodauskoulutuksilla. Kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan, että avoinna olevat työpaikat ja alan asiantuntijat eivät löydä toisiaan. Projekti oli hyvin lyhytkestoinen, mutta sillä saatiin myönteisiä tuloksia: noin puolet asiakkaista työllistyi tai löysi työkokeilupaikan koulutuksen jälkeen.

DigiPoint jatkaa saman haasteen parissa kesään 2022 asti. Valtaosa osallistujista on korkeasti koulutettuja tai maahanmuuttajia.

”DigiPoint rakentaa Digiporeen oppien päälle. Muun muassa yritysten tavoittaminen on aiempien oppien pohjalta ollut helpompaa kuin tyhjästä aloittamalla”, kertoo DigiPointin projektipäällikkö Susanna Tuisku.

DigiPoint tarjoaa lisäksi sosiaalista tukea, jonka tarve on havaittu edellisissä projekteissa. Esimerkiksi vertaistuki on työnhakijoille hyvin tärkeää. Valmennusohjelman suorittaminen saattaa edellyttää myös enemmän henkilökohtaista ohjausta, jos työttömyys on pitkittynyt.

Projektien opit laajempaan käyttöön

Myös Duunipolku-hankkeessa perustettiin mentorointi- ja vertaisryhmä, Mastermind Group, yrittäjyydestä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille maahanmuuttajille. Espoon kaupunki vastasi mentoroinnista ja yrittäjyysverkoston kokoamisesta, Metropolia kehitti rinnalla yrittäjyyskoulutusta nuorille maahanmuuttajille.

Noin 40 prosenttia osallistujista perusti yrityksen tai jäi vakavasti harkitsemaan sitä. Hyvänä tuloksena pidettiin myös sitä, että joidenkin osallistujien yritysidea ei yrittäjyysopintojen jälkeen tuntunutkaan enää realistiselta ja osallistuja voi keskittyä työllistymään muilla tavoin.

”Lisäksi opit maahanmuuttajien koulutuksesta, vertaistuen tarpeellisuuden tunnistaminen ja verkostoituminen muun muassa yrittäjä- ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa ovat aivan keskeisiä, joskin vaikeammin mitattavia tuloksia,” kertoo Duunipolun projektikoordinaattori Jaana Gummerus.

Vertaismentorointimallia on lisäksi hyödynnetty ja kehitetty edelleen Espoon seudun koulutuskuntayhtymässä Omniassa, jossa se tavoittaa aiempaa laajemman joukon valmennettavia.

Vertaistuen lisäksi työllisyyshankkeissa on havaittu tarve pitkäjänteisyydelle. Tuisku puhuu projektitoiminnan lyhytkestoisuudesta. Oikeita asiakasryhmiä voi olla vaikea tavoittaa nopeasti tai heidän osaamisensa voi olla eri tasolla kuin koulutus edellyttää. Pysyvämpiä rakenteita tarvitaan osaamistarpeiden kartoitukseen, asiakasohjaukseen ja yritysten tarpeiden tunnistamiseen.

”Korkeakouluilla on tärkeä rooli koulutuksen tarjoajana, mutta heidän näkökulmansa rajautuu oppimiseen. Kaupungilla on mahdollisuus tarkastella työllisyyttä osana laajempaa hyvinvointia, sosiaalinen tuki on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Projektien oppien hyödyntäminen kuntakokeilussa on mahdollisuus saada näihin palveluihin pysyvyyttä.”

Lisätietoja

Tämä juttu on osa juttusarjaa, jossa kerromme Espoon kaupungin työstä 6Aika-strategiassa vuosina 2014−2022.  Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia, älykkäämpiä ja kestävämpiä palveluita kaupungeissa. Keskeistä on ollut kaupungin haasteiden tunnistaminen ja uusien ratkaisujen kokeileminen kaupungin, yritysten, asukkaiden, oppilaitosten ja korkeakoulujen kesken.

Sarjan muut jutut: 

 

  • Innovaatiotyö