Uudet digitaaliset järjestelmät tukevat kotien ja päiväkodin ja koulujen välistä yhteistyötä

Julkaistu: 11.10.2021 10.33
Kuvituskuva.

Viimeiset puolitoista vuotta ovat muuttaneet tapojamme tehdä työtä, opiskella ja elää. Koska koronapandemia on luonut tarvetta uusille viestinnän ja yhteistyön tavoille, on digitalisaatio ottanut tänä aikana askeleita, jotka normaalisti vaatisivat vuosia juurtuakseen osaksi arkeamme. Samaan aikaan olemme Kasvun ja oppimisen toimialalla kehittäneet erilaisia digitaalisia ratkaisuja helpottamaan espoolaisten perheiden ja oppilaiden arkea ja yhteydenpitoa kodin, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten välillä. Järjestelmien on tarkoitus tukea myös oppimista ja osallisuutta.

Hankkeiden tavoitteena, niin perheiden ja oppilaiden kuin varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten henkilökunnan osalta, on helpottaa asioiden hoitamista. Kun kaikilla on vähemmän käyttäjätunnuksia muistettavanaan, uusien järjestelmien käyttö on entistä sujuvampaa, ja uusien, yhteistyötä helpottavia ominaisuuksien myötä myös tarjoamamme palvelun laatu paranee entisestään.

Varhaiskasvatuksen eVaka ollut käytössä Espoossa jo yli vuoden

Kodin ja päiväkodin välistä yhteydenpitoa sujuvoittamaan suunnitellun varhaiskasvatuksen eVaka-järjestelmää on käytetty Espoossa sujuvasti jo yli vuoden 2020 maaliskuusta alkaen. Kehitystyö jatkuu edelleen ja mukana on nyt myös muita kaupunkeja.

eVaka-järjestelmä on saanut helppokäyttöisyydestään kiitosta käyttäjiltä. Se on sujuvoittanut varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakemista yksinkertaistamalla hakuprosessia. Lisäksi nyt on otettu käyttöön toiminto, jolla lasten läsnäolo kirjataan päiväkodeissa reaaliaikaisesti mobiililaitteilla. Näin varhaiskasvatusyksiköt pystyvät seuraamaan paremmin henkilökunnan tarvetta. Jatkossa huoltaja voi ilmoittaa lasten läsnäoloaikoja ja lomatietoja eVakan kautta etukäteen.

eVakan toiminnallisuuksia on kehitetty alusta alkaen varhaiskasvatuksen tarpeet edellä. Yhteydenpidon helpottamiseksi kaikki sähköinen kodin ja päiväkodin välinen viestintä tapahtuu jatkossa eVakan kautta.

Espoolaisissa pilottipäiväkodeissa yllä mainitut toiminnot ovat jo käytössä ja ne otetaan käyttöön myös muissa kaupungin päiväkodeissa tämän ja ensi vuoden aikana. Lisäksi ensi vuoden aikana eVakaan lisätään digitaalinen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma sekä pedagoginen dokumentointi. Näin huoltajan osallisuus lapsen arkeen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vahvistuu entisestään. Tulevaisuudessa huoltaja voi myös toimittaa tulotietonsa sekä antaa erilaisia lupia ja vastata kyselyihin sähköisesti.

DigiOne tukee oppilaita heidän omista lähtökohdistaan

Koulujen ja oppilaitosten osalta olemme mukana Digione-hankkeessa, jossa luodaan muiden osallistujakaupunkien kanssa uutta, oppimisen digitaalista ekosysteemiä. DigiOne-hankkeen tavoitteet ovat paljon laajemmat kuin mitä ensi istumalta voisi digihankkeelle ajatella: luoda paremmat edellytykset lasten ja nuorten oppimiselle ja hyvinvoinnille sekä vähentää eriarvoistumista tukemalla kutakin oppijaa hänen omista lähtökohdistaan käsin.

DigiOne edistää myös pedagogisen toimintakulttuurin ja johtamisen muutosta. Eheä, nykyaikainen järjestelmäkokonaisuus helpottaa kaikkien työtä: niin oppilaiden ja huoltajien kuin opettajien, rehtoreiden ja hallinnon. Oppijat pystyvät seuraamaan helpommin omaa oppimistaan ja tavoitteidensa saavuttamista. Opettajat taas saavat uusia työvälineitä opetuksen suunnitteluun ja oppimisen tukemiseen ja yksilöllisten oppimispolkujen rakentamiseen.

Nyt Digione-hankkeessa rakennetaan teknistä alustaa sekä määritellään toiminnallisuuksien vaatimuksia ja hankintaprosesseja. Määrittelytyössä ovat mukana tiiviisti hankekuntien asiantuntijat. Vuoden 2022 aikana hankkeessa toteutetaan ensimmäisiä pienimuotoisia pilotteja, joita laajennetaan sitä seuraavana vuonna järjestelmän rakentumisen myötä. Tavoitteena on ottaa Digione-ratkaisu käyttöön hankekunnissa vuonna 2024.