Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 13.10.2021

13.10.2021 17.27Päivitetty: 11.11.2021 10.14
Opiskelijat työskentelevät kannettavilla tietokoneilla.
Kuva: Taru Turpeinen

Lautakunta palautti valmisteluun perusopetuksen iltapäivätoiminnan uudet järjestämisperiaatteet

Espoon Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet valmisteluun.

Lautakunta esitti, että iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteiden valmistelussa huomioidaan se, että myös yritykset voivat osallistua avustettuun toimintaan, kuten Vantaalla ja Helsingissä.

Iltapäivätoiminnan välipalat oli päätösehdotuksessa esitetty hankittavan Espoon ruokapalvelujen kautta. Lautakunta katsoi, että iltapäivätoiminnan palveluntuottajan tulisi voida valita myös muu palveluntuottaja kuin Espoo Catering, mikäli välipala pystytään muulla tavoin järjestämään laadukkaasti.

Ostopalveluiden osuutta oli päätösesityksen mukaan tarkoitus lisätä. Lautakunta halusi varmistaa, etteivät ostopalvelun korit muodostu liian suuriksi, vaan mahdollisimman monella palveluntuottajalla olisi mahdollisuus tuottaa palvelua. Palveluntuottajilla tulisi myös olla mahdollisuus laskuttaa niin sanottu vanhempien osuus jatkossa.

Lisäksi iltapäivätoiminnan lapsivalintakriteerit ja 5.-9. vuosiluokalla olevien erityisen tuen oppilaiden asema herättivät keskustelua.

Lautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen yhteisöpedagogien palkkaamisesta kouluille 

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon valtuutettu Kaisa Alaviirin ja 19 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen yhteisöpedagogien palkkaamisesta kouluille.

Lautakunta esitti yhteisesti huolensa oppilashuollon henkilöstön, erityisesti koulupsykologien saatavuudesta. Lakisääteiseen oppilashuoltoon on lautakunnan mukaan panostettava ja etsittävä aktiivisesti keinoja tilanteen korjaamiseksi.

Lisäksi oppilaiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevä tuki huomioiden lautakunta piti hyvänä toimintamallia, jossa nuorisotyöntekijät ja yhteisöpedagogit työskentelevät koululla oppilashuoltohenkilöstön lisäksi.

Lautakunta toivoi, että jatkossa etsitään mahdollisuuksia lisätä kouluilla tapahtuvaa nuorisotyötä, jolla voidaan edistää nuorten hyvinvointia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Toimintatapaa kehitetään yhteistyössä koulujen kanssa.

Lautakunta antoi lausunnon valtuustokysymykseen kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti antaa lausunnon valtuutettu Pia Kauman ja 46 muun valtuutetun valtuustokysymykseen kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä oppilaitoksissa.

Kasvun ja oppimisen toimialalla haetaan jatkuvasti ratkaisuja, joilla voidaan ehkäistä ja puuttua kaikenlaiseen väkivaltaan. Koulut ja oppilaitokset ovat yksi keskeisimmistä paikoista puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan, koska siellä työskentelevillä on pitkä ja säännöllinen kontakti oppilaisiin.

Ennaltaehkäisevää työtä tehdään koulujen arjessa ja muun muassa vanhempainilloissa. Tarvittaessa oppilas tai opiskelija ohjataan yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon eli psykologi-, kuraattori- tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Asiassa tehdään tiivistä yhteistyötä myös koulujen, nuorisopalvelujen ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa.

Espoon kuntakohtaisen lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin

Kasvun ja opetuksen lautakunta hyväksyi Espoon kuntakohtaisen lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman. 

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, (LUVA) uusia opetussuunnitelman perusteita käytetään lukuvuonna 2021-2022, minkä jälkeen LUVA-koulutusta ei enää sellaisenaan järjestetä.

Uuden oppivelvollisuuslain (1214/2020) astuttua voimaan nivelvaiheen valmistavat koulutukset,  perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) yhdistetään uudeksi tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVA) 1.8.2022 alkaen.

Yhteyshenkilöt

Marika Räf, lautakunnan puheenjohtaja, p. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com

Harri Rinta-aho, Kasvun ja Oppimisen toimialan johtaja, p. 050 428 9440, harri.rinta-aho@espoo.fi

Tapio Erma, Suomenkielisen Toisen asteen koulutuksen ja Nuorisopalvelujen johtaja, p. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi

Juha Nurmi, Suomenkielisen Perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi

Virpi Mattila, Varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

Liitteet

  • Kasvatus ja opetus