Innovaatiokilpailun voitot jaettiin – pääpaino ennaltaehkäisevissä palveluissa

12.10.2021 11.57Päivitetty: 25.10.2021 8.19
Iso joukko ihmisiä seisoo ryhmäkuvassa kukkien ja kunniakirjojen kanssa.
Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun 2021 voittajat yhteiskuvassa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ja muiden kilpailun järjestäjien kanssa.Kuva: Janne Ketola

Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun molempien sarjojen voitot jaettiin tänä vuonna kahden innovaation kesken.

Innovaatiot-sarjan voittivat kaupungin opiskeluhuollon asiantuntijan kehittämä ”Dialogisuuspuu” ja avokuntoutus- ja terveysasematoiminnan ideoima ”Kuntoutustarpeen arviointi osana terveysasemien pitkäaikaissairaiden määräaikaistarkastuksia”. Kumpikin voittajatiimi sai 5 000 euron palkinnon.

Potentiaaliset innovaatiot -sarjan voiton jakoivat ”Varhainen lastenpsykiatrinen tuki ongelmien ennaltaehkäisijänä neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa” sekä ”Mielenterveystalo-neuvontapiste”. Molemmat voittajat saivat 3 000 euron palkinnon.

Puolet hakemuksista yrityksiltä, puolet henkilöstöltä

Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu järjestettiin tänä vuonna 10. kertaa. Juhlavuoden kunniaksi kilpailu avattiin kaupungin oman henkilöstön lisäksi myös yrityksille.

Finaaliin yltäneissä hakemuksissa korostui verkostomainen yhteistyö, lasten ja nuorten hyvinvointi, ennaltaehkäisevän työn merkitys ja osallisuus.

Hakemuksia kilpailuun tuli yhteensä 16. Yrityksiltä tuli kahdeksan ja henkilöstöltä kahdeksan hakemusta.

”Hienoa, että myös yritykset lähtivät innolla mukaan kilpailuun. Onnistumme palvelujen uudistamisessa, kun teemme sitä yhdessä kumppaneidemme kanssa,” toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Dialogisuuspuu innostaa pohtimaan vuorovaikutustaitoja

Toinen Innovaatiot-sarjan voittajista on Espoon kaupungin opiskeluhuollon asiantuntijan kehittämä ”Dialogisuuspuu”. Se on väline, joka innostaa pohtimaan käytännön vuorovaikutustaitoja yhdessä, tarinallisin ja pelillisin keinoin.

Dialogisuuspuu kuvaa vuorovaikutusta haarautuvan puun muodossa. Malli kuvaa keskustelun kulkua, jossa osapuolet kohtaavat toisensa aina lause kerrallaan vuorotellen. Kumpikin keskustelija rakentaa vuorosanansa aina jollakin näistä kolmesta tyylistä: yhteistyö, vastakkainasettelu tai välttely. Näin keskustelijat voivat oppia tunnistamaan, kuinka itse vaikuttavat vuovaikutuksen kulkuun, ja sen, että aina on mahdollista valita, millä tavalla toisen sanomiseen vastaa.

Dialogisuuspuuta on testattu laajasti. Palautteissa opettajat ja oppilaat tunnistivat työvälineen vahvuuksia, kuten syyllistämisen välttämisen ja uuden onnistumisen mahdollisuuden myös epäonnistuneen kohtaamisen jälkeen.

Dialogisuustaitojen merkitys korostuu yhteiskunnassamme jatkuvasti. Dialogisuuspuuta voikin soveltaa koulumaailman lisäksi monenlaisiin toimintaympäristöihin.

Kuntoutustarve arvioidaan terveysaseman määräaikaistarkastuksessa

Toinen Innovaatiot-sarjan voittaja on Espoon kaupungin avokuntoutus- ja terveysasematoiminnan kehittämä ”Kuntoutustarpeen arviointi osana terveysasemien pitkäaikaissairaiden määräaikaistarkastuksia”.

Kyseessä on uusi toimintatapa, jossa terveysasemien hoitajat arvioivat pitkäaikaissairaiden asiakkaiden toimintakykyä osana hoitoa, määräaikaistarkastusten yhteydessä. Toimintatavan tavoitteena on yhdistää hoitotyön ja kuntoutuksen toiminta niin, että asiakkaiden toimintakykyyn pystytään vaikuttamaan ongelmia ennaltaehkäisevästi. Näin sairauksien tuomat haitat eivät pääse hankaloittamaan itsenäistä arjessa selviämistä tai liikuntakykyä.

Uuden toimintatavan avulla asiakkaat saadaan ohjattua oikeiden palveluiden pariin oikeaan aikaan ja heille tarjotaan katkeamattomat ja sujuvat palvelut. Innovaation hyödyllisyyttä kuvaa Espoon arviointiraadissa kuultu kommentti: ”Miksei tällaista ole jo aiemmin tehty?”

Mielenterveystalo kokoaa kaikkien tukipalvelut yhteen paikkaan

Potentiaaliset innovaatiot -sarjan toinen voittaja, ”Mielenterveystalo-neuvontapiste”, kokoaa uudella tavalla yhteen kaupungin, järjestöjen, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijat sekä vapaaehtoiset, kokemusasiantuntijat ja vertaistuen. Innovaatio on kehitetty Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tällä hetkellä ongelmana on, että mielenterveyskentän palvelut ovat hajallaan.

Mielenterveystalo-neuvontapiste tuo yhteen julkiset ja järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja ennaltaehkäisevän mielenterveystyön. Toimintamallissa on tunnistettu hyödyntämätöntä potentiaalia.

Innovaatio vastaa kasvavaan mielenterveyspalvelujen kysyntään siten, että palveluja sovitetaan yhteen optimaalisella tavalla. Asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan koko palvelujärjestelmän psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen näkökulmasta. Toimintamallin avulla varmistetaan, että asiakas ohjautuu sujuvasti ja nykyistä nopeammin hänelle parhaisiin palveluihin, oikeaan aikaan. Toimintamallia voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisiin asiakkaiden tuen ja palvelun tarpeisiin.

Lastenpsykiatrista varhaista tukea neuvoloihin ja päiväkoteihin

Potentiaaliset innovaatiot -sarjan toinen voittaja, ”Varhainen lastenpsykiatrinen tuki ongelmien ennaltaehkäisijänä neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa”, on lastenpsykiatriseen osaamiseen perustuvaa, jalkautuvaa varhaista tukea päiväkodeissa ja neuvoloissa. Malli on kehitetty Espoon kaupungin lastenpsykiatrisessa yksikössä.

Neuvolan ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden osallistumisen kautta pystytään lisäämään työntekijöiden lastenpsykiatrista osaamista. Sitä kautta saadaan juurrutettua uudenlaisia näkökulmia ja toimintatapoja ennaltaehkäisevään työhön ja tukeen. Malli on jo ollut käytössä ja saanut hyvää palautetta.

Varhaiskasvatuksen tiimeissä on uuden mallin myötä pohdittu, millaisia vaihtoehtoisia keinoja ja menetelmiä voitaisiin kokeilla haastavasti käyttäytyvien lasten kohdalla sekä näin vaikuttaa koko lapsiryhmän toiminnan sujumiseen. Lastenpsykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa tukea ja ohjausta arjen tilanteissa. Sen avulla tarjotaan kasvattajille mahdollisuus nähdä lapsi haasteiden takana ja auttaa henkilökuntaa ymmärtämään ilmiöitä sekä kohtaamaan lapsi.

Neuvolassa kohdataan lähes kaikki pikkulapsiperheet, joten siellä on erinomainen mahdollisuus tarjota tukea heidät kohtaavalle henkilöstölle ja suoraan perheille. Näin voidaan ohjata tarvittaessa muihin palveluihin heitäkin, joita nykymallilla ei tavoiteta. Tällaista ennaltaehkäisevää tukea tarvitaan jatkuvasti enemmän.

Potentiaaliset innovaatiot -sarjan finaaliin ylsi viisi hakemusta. Voittajien lisäksi finalisteja olivat ja 500 euron arvoiset kunniamainintapalkinnot saivat

  • ”Yhdessä ylös − Hyvinvointia pala kerrallaan” -toimintamalli, jossa kaupungin tyhjiä tiloja avataan nuorten hyvinvointia tukevien toimijoiden käyttöön. Kehittäjänä Espoon kaupungin maahanmuuttajien neuvontapiste.
  • ”Upe − Uupuvan opettajan opettaja”, toimintamalli, jolla puututaan uupuvien opettajien jaksamisen haasteisiin ennaltaehkäisevän työsuojelun keinoin. Kehittäjänä Edukeno.
  • ”HÄPPI - Espoolaisten ikioma asukasviihtyvyyttä kehittävä huoltoäppi”, joka on pelillistetty ja helppokäyttöinen huoltosovellus, jolla kaupungin huoltotoimenpiteitä vaativat asiat saadaan kaupunkiympäristön toimialan tietoon asukkaita osallistamalla. Kehittäjänä Soldeman Oy.  

Espoolaisinnovaatioilla mahdollisuus päästä kansallisen kilpailun finaaliin

Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun voittajat palkittiin 12.10.2021.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on järjestetty yhdessä Laatukeskuksen kanssa vuodesta 2012 alkaen. Kaupungin työntekijöille, työyhteisöille, verkostoille ja yrityksille tarkoitetussa kilpailussa etsitään innovaatioita, jotka parantavat palveluja ja tehostavat toimintaa.

Kilpailuhakemukset osallistuvat myös Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailuun, jossa espoolaiset ovat menestyneet hyvin useina vuosina niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kansallisen kilpailun tulokset selviävät 11.11.2021.

  • Innovaatiotyö
  • Töissä Espoolla