Espoo haluaa jatkossakin olla Euroopan kestävin kaupunki

25.10.2021 16.03Päivitetty: 25.10.2021 18.51

Kaupungin tärkeimpiä tavoitteita tällä valtuustokaudella ovat talouden tasapainottaminen, koronasta toipuminen, sote-uudistuksen toimeenpano sekä hiilineutraaliuden eteen tehtävä työ. Lisäksi pureudumme entistä tarmokkaammin maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa vuosille 2021–2025 on valmisteltu pitkäjänteisesti ja tiiviissä yhteistyössä espoolaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken. Valtuusto hyväksyi Espoo-tarinan 25.10.2021.

”On ollut hienoa saada uusi valtuusto ja uudet valtuutetut kirjoittamaan uutta lukua Espoo-tarinaan. Espoo on kasvutarina, ja tehtävämme on pitää Espoon kasvu kestävänä ja laadukkaana. Tällä valtuustokaudella meidän on päästävä koronasta kasvuun, suoriuduttava sote-uudistuksesta ja huolehdittava espoolaisten palveluista taloudellisesti kestävällä tavalla, eli haasteita riittää,” toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Valtuustokaudelle seitsemän painopistealuetta

Ensi vuoden erityisiksi painopisteiksi Espoo-tarinassa on nostettu koronasta toipuminen ja sote-uudistus. Koko valtuustokaudella on seitsemän tavoitetta:

1. Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki

2. Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin

3. Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen

4. Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunki

5. Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki

6. Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä

7. Espoo on Suomen paras kotouttaja

”Nämä seitsemän tavoitetta auttavat meitä suuntaamaan toimintaamme kohti tavoitettamme olla Euroopan kestävin kaupunki kaikilla kestävyyden osa-alueilla: taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti,” kaupunginjohtaja Mäkelä sanoo. ”Visiomme mukaan Espoo on verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen verkostokaupunki, joka on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki. Tärkeää on, että Espoossa jokainen espoolainen voi aidosti vaikuttaa.”

Espoolaiset arvostavat lähiluontoa, turvallisuutta sekä toimivia peruspalveluita

Espoo-tarinan valmistelun aikana kuntalaiset pääsivät osallistumaan muun muassa vastaamalla kahteen Mun Espoo -kyselyyn. Kyselyihin saatiin yhteensä yli 10 000 sanallista vastausta sekä 70 000 karttamerkintää, jotka kertovat espoolaisille merkityksellisistä paikoista sekä kehittämisideoista. Lisäksi asukas- ja vähemmistöryhmille järjestettiin useita tilaisuuksia Espoo-tarinan valmisteluun liittyen.

Kuntalaisille erityisen tärkeiksi teemoiksi nousivat lähiluonto, turvallisuus, kaupungin peruspalvelut, hyvinvointi sekä asukkaiden osallisuus. Nämä kokonaisuudet näkyvät myös Espoo-tarinassa arvoista lähtien.

”Olemme nostaneet kuntalaisille tärkeitä teemoja myös osaksi poikkihallinnollisia kehitysohjelmiamme. Ne toimivat yhteistyöalustoina, joissa kehitetään kokeillen ja pilotoiden uusia ratkaisuja espoolaisten hyväksi. Kehitysohjelmat ovat myös erinomainen tapa kutsua espoolaisia mukaan yhdessä tekemiseen,” kaupunginjohtaja Mäkelä kertoo.

Tulevalla valtuustokaudella poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat Elinvoimainen Espoo, Hyvinvoiva Espoo, Kestävä Espoo, Tapahtumien yhteisöllinen Espoo.

Espoo-tarina