Vammaisten asumispalveluiden kehittäminen jatkuu - nuorten tarpeita kartoitetaan kyselyllä

Julkaistu: 10.9.2021 7.01Päivitetty: 15.9.2021 6.23

Espoon kaupunki haluaa rakennuttaa asukkaidensa tarpeita vastaavia asuntoja ja tarjota kuntalaisille edellytyksiä itsenäiseen elämään.

Espoon kaupungin vammaisten asumisen ohjelmassa (2016–2025) todetaan, että vammaisten kuntalaisten yhdenvertaisten asumisten mahdollisuuksien toteutuminen edellyttää heidän tarpeidensa huomioimista esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamisessa ja joukkoliikenteessä − kaikessa kunnan toiminnassa. Asuntotuotannon suunnittelun tueksi tarvitaan tietoa asukkaiden tarpeista, väestönkasvusta, asumista tukevasta palvelutarjonnasta sekä kustannuksista. Siirry lukemaan lisää asumisen ohjelmasta.

Espoon kaupunki on käynnistänyt selvitystyön, jossa muun muassa

  • kartoitetaan vammaisten asumispalvelujen tarjontaa ja määrää Uudellamaalla,
  • selvitetään nykyisen palveluverkon riittävyyttä ja rakenteen soveltuvuutta niin nykyisiin kuin tuleviin asukkaiden tarpeisiin ja
  • haetaan kustannustehokkaita keinoja vammaisten asumispalvelujen tarjoamiseen tulevaisuudessa.

Asumisen tarpeita kartoitetaan kyselyllä

Tulevia tarpeita selvitetään 15–30-vuotiaille vammaisille henkilöille suunnatulla kyselyllä, joka jaetaan vastaanottajille syyskuun aikana. Vammaisten nuorten tarpeita ja näkökulmia on aiemmin selvitetty vuonna 2014.

Työn tuloksena syntyy näkemys Espoon kaupungin vammaisten asumispalvelutuotannon riittävyydestä. Tietoa hyödynnetään myös tulevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelussa. Selvitystyön toteuttaa KPMG Oy Ab yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Lisätietoja:

Anu Autio
vammaispalvelujen päällikkö
p. 043 825 9890
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Espoon kaupunki