Vammaispalvelujen asiointityytyväisyyskyselyn tuloksia

Julkaistu: 3.9.2021 9.24

Espoon vammaispalvelujen vuosittainen asiointityytyväisyyskysely toteutettiin neljättä kertaa keväällä 2021.

Sähköisiä palveluja toivotaan lisää

Neljän vuoden ajan toistetun kyselyn tulokset vaihtelevat hyvin maltillisesti vuosittain. Suurimmat vaihtelut liittyvät sähköisten palvelujen tarpeeseen. Tämän vuoden kyselyssä nuorten ikäluokkien vastaajat korostuivat verrattuna vanhempiin ikäluokkiin, ja sähköisten palvelujen suosio kasvoi vastaavalla tavalla, eli vastaajajoukon muutokset saattavat selittää tuloksia.
Vammaispalveluissa on jo tarjolla sähköinen hakemus omaishoidontukeen ja kuljetuspalveluun, joiden palveluarvio on mahdollista tehdä osoitteessa Omaolo.fi. Myös asiakasvastaanotto on mahdollista järjestää sähköisesti. Vastauksista päätellen sähköisistä palveluista kuitenkin tarvitaan lisää tietoa. Syyskuun alussa käyttöön otetuilla Espoo.fi uusilla verkkosivuilla tämä on huomioitu.

Tiedottamista palveluista toivotaan enemmän

Yleinen tiedonsaanti vammaisten palveluista koetaan kohtalaisena: noin 35 % vastaajista on nykytilanteeseen tyytyväisiä ja vastaava osuus on tyytymättömiä. Vammaispalveluista toivotaan tietoa erityisesti erilaisista tukimahdollisuuksista. Vammaispalveluissa on tekeillä kattava palveluopas, jolla pyritään vastaamaan tiedon tarpeisiin.

Palvelun ystävällisyys ja nopeus jakavat mielipiteitä

Palvelun ystävällisyys koettiin edellisvuosia vastaavasti. Noin 2/3 vastaajista kertoo saaneensa vammaispalvelutoimistosta ystävällistä palvelua aina tai lähes aina, ja noin kahdeksan prosentin osuus vastaajista ilmoittaa saaneensa ystävällistä palvelua vain harvoin tai ei koskaan.
Palvelun nopeuteen oltiin aiempaa tyytymättömämpiä. Hieman alle puolet vastaajista ilmaisi olevansa tyytyväisiä palvelun nopeuteen, kun osuus oli edellisvuonna reilusti yli puolet. Vammaispalveluhakemuksen käsittely on kestänyt keskimäärin 37 päivää kuluvana vuonna.

Asiointityytyväisyyskyselyn taustaa

Kysely lähetettiin noin 900 asiakkaalle, jotka olivat asioineet lähikuukausina vammaispalveluissa. Siihen oli mahdollista vastata paperilomakkeella (vastauksia saapui 150) tai sähköisesti (vastauksia saapui 50). Lisäksi tutkimusajankohdan loppupuolella tehtiin soittokierros, jolla tavoitettiin 40 vastaajaa.
Vastaajista puolet oli itse vammaispalvelujen asiakkuudessa, 28 % vastasi lapsensa puolesta ja 32 % aikuisen läheisensä puolesta.
Eri vuosien väliset tulokset eivät ole suoraan verrannollisia keskenään vastaajajoukon vaihtelun vuoksi. Vammaispalvelut on mukana kehittämässä jatkuvaa asiakastyytyväisyyden mittaus-työkalua, joka antaisi täsmällisempää tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä palveluun.