Syksyllä alkoi kolme uutta robottibusseihin liittyvää kokeilua

23.9.2021 12.56Päivitetty: 29.9.2021 6.32
Robottibussi testiajossa kaupunkiliikenteessä.
Espoon Kerassa on testattu robottibusseja aidossa kaupunkiympäristössä.Kuva: Janne Ketola / Summit Media Oy

Espoon kaupungilla on tavoite edistää automaattista joukkoliikennettä. Toteutamme yhdessä Ramboll Finland Oy:n, Roboride Oy:n ja WSP Finland Oy:n kanssa kolme erityyppistä kokeilua tai selvitystä automaattisen ja vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi. Kokeilut valittiin keväällä pidettyyn ideakilpailuumme osallistuneista ehdotuksista, jotka vastasivat kaupungin tunnistamiin automaattisen liikenteen haasteisiin.

Ehdotettujen ratkaisujen tavoitteena on edistää pysyvän automaattisen joukkoliikenteen käyttöönottoa. ”Automaattisessa bussiliikenteessä on vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. Näiden kokeilujen avulla niitä yritetään ymmärtää entistä paremmin”, toteaa projektipäällikkö Tuomas Kiuru Espoon kaupungilta. 

Kolmen yrityksen toteuttamissa kokeiluissa selvitetään, miten automaattisen liikenteen tunnettuutta voidaan edistää, kuinka robottibusseilla voidaan parantaa joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja miten robottibussit vaikuttavat joukkoliikenteen esteettömyyteen.

  • Roboride Oy laatii Espoon kaupungille kattavan palvelukuvauksen robottibussien mahdollisuuksista valituilla kokeilualueilla.
  • Ramboll Finland Oy selvittää, miten automaattisilla busseilla voidaan parantaa joukkoliikenteen kustannustehokkuutta. 
  • WSP Finland Oy laatii virtuaalimallin, jossa havainnollistetaan aistirajoitteisten tai lasten kanssa liikkuvien näkökulmaa robotttibussilla matkustamiseen. 

Espoon kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030, joten hyvin palveleva ja kustannustehokas joukkoliikennejärjestelmä on sille välttämätön. Aiemmin tänä vuonna Espoon ja Turun kaupungit sekä Turun seudun joukkoliikenne Föli tilasivat Sitowise Oy:ltä raportin autonomisen liikenteen tulevaisuudesta. Raportissa suositellaan toimenpiteitä, joilla automaattiset bussit saadaan osaksi kustannustehokasta joukkoliikennejärjestelmää. 

Ideakilpailu automaattisen joukkoliikenteen ratkaisuista on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa hanketta 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa, jonka päätoteuttaja on Espoon kaupunki. Muita hankkeen osatoteuttajia ovat Oulun kaupunki, Business Tampere, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki.

Lisätietoja:  
Tuomas Kiuru, projektipäällikkö, puh. +358 40 5522646tuomas.kiuru@espoo.fi 

Seuraa sosiaalisessa mediassa: #6Aika #Liikennehubit

  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
Koko Espoo