Pyöräpysäköinti houkuttelee fillarin selkään

Julkaistu: 7.9.2021 12.16
Nainen ottaa kaupunkipyörän telineestä.
Monet suosituimmista kaupunkipyöräasemista ovat metroasemien läheisyydessä.Kuva: Olli Urpela.

Mitä sujuvampaa ja turvallisempaa pyörällä liikkuminen on, sitä suositumpaa tästä terveellisestä ja ilmastoystävällisestä kulkutavasta voi tulla. Pyöräilijä arvostaa hyviä pyöräteitä, mutta myös laadukas pyöräpysäköinti on tärkeää.

Mitä sujuvampaa ja turvallisempaa pyörällä liikkuminen on, sitä suositumpaa tästä terveellisestä ja ilmastoystävällisestä kulkutavasta voi tulla. Pyöräilijä arvostaa hyviä pyöräteitä, mutta myös laadukas pyöräpysäköinti on tärkeää.  

Pyöräily on osa kaupunkisuunnittelua 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on sitoutunut pyöräilyn edistämiseen vuodesta 2013 lähtien. Pyöräpysäköinti vaatii tilaa, tarkoituksenmukaisen sijainnin sekä selkeät reitit pysäköintipaikalle ja sieltä palveluihin. Alueiden, joilla pyöräpysäköintiä järjestetään, tulee olla houkuttelevia, viihtyisiä ja turvallisia. Asemakaavoituksella määrätään pyöräpaikkojen vähimmäismäärästä asumisen, kaupan, työpaikkojen sekä julkisten palveluiden yhteydessä. 

Kaupunkiseudun matkustamiseen liittyy usein kulkuvälineen vaihtaminen. Kun joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhdistäminen tehdään helpoksi, näiden liikkumismuotojen suosio kasvaa. Pyöräily huomioidaan liityntäliikenteessä Espoon juna- ja metroasemilla. Liityntäliikenteeseen käytetään lisäksi kaupunkipyöräjärjestelmää. Monet suosituimmista kaupunkipyöräasemista ovat metroasemien läheisyydessä. 

Oikea määrä pysäköintiä oikeissa paikoissa 

Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että pyörät pysäköidään niille varatuille paikoille. Siksi paikkoja tulee olla riittävästi. Suomessa pyöräily on kausiluonteista ja pysäköintipaikkojen tarve vaihtelee vuodenaikojen ja säiden mukaan. Pysäköintialueiden mitoittaminen onkin haastavaa. Sopivien ratkaisujen löytämisessä auttavat liikenne-ennusteet ja liikennelaskennat.  

Metron yhteyteen, kuudelle asemalle Espoossa, on kaavoitettu yhteensä 2 650 pyöräpaikkaa, joista osa on toteutettu katettuina ja säänkestävinä. Metron jatkeen valmistuessa avautuu viisi uutta asemaa, jolloin tarvitaan yhteensä jo 5 600 pyöräpysäköintipaikkaa.   

Espoon juna-asemilla on nykyisin noin 1 200 pyörien liityntäpysäköintipaikkaa, joista runsaat puolet sijaitsee Leppävaaran asemalla. Tulevaisuudessa liityntäpysäköinti lisääntyy nykyisestä selvästi eniten Kerassa alueen uudistuessa ja kasvaessa. 

Pyörien liityntäpysäköinti on tärkeä osa sujuvaa matkaketjua. Kun Espoo kasvaa ja muuttuu, myös liityntäpysäköintiä on tarpeen kehittää jatkuvasti. 

Lue lisää kestävästä liikkumisesta.

 

  • Kaavoitus
  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
Koko Espoo