Kestävä Espoo kehitysohjelmassa edustus kaikista valtuuston puolueista

Julkaistu: 24.9.2021 7.08Päivitetty: 19.10.2021 7.54
Aikajana Espoon kestävän kehityksen työstä vuodesta 2013 vuoteen 2025 jolloin Espoo saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Espoo käynnistää kestävän kehityksen poikkihallinnollisen ohjelman toteuttamaan Espoo-tarinaa. Kestävä Espoo -ohjelmalla edistetään hiilineutraaliustavoitetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, kasvatetaan ilmastotyön kädenjälkeä, toimitaan kumppanina puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehittämiselle ja vahvistetaan Espoo-yhteisön ja espoolaisten mahdollisuuksia toimia kestävästi. Kaupunginvaltuusto vahvistaa ohjelman tavoitteet syksyn aikana.

Kestävän kehityksen työ vaatii systeemistä pitkäjänteisyyttä. Ohjelma on järjestyksessään kolmas, ensimmäinen käynnistettiin jo vuonna 2013. Nyt ohjausryhmän kokoonpano laajenee aiempiin kausiin verrattuna. Uudessa ohjausryhmässä on edustus kaikista kaupunginvaltuuston puolueista ja ensimmäinen kokous pidettiin 21.9.21. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valtuusto nimesi Meri Löyttyniemen (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Markku Markkulan (kok.).

”Kestävän kehityksen ohjelmatyön jatkamiselle on loistavat lähtökohdat. Kaikkien valtuustoryhmien sekä virkamieskunnan vahva osallistuminen antavat edellytykset kestävyystavoitteiden toteuttamiselle osana kaupungin kaikkea toimintaa. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja selkeät, painopisteenä 2021–2025 kaudella tulee olemaan ratkaisujen käyttöönotto, vaikuttavuus ja kumppanuudet. Kestävien ratkaisujen tekeminen tuodaan näkyväksi ja luontevaksi osaksi asukkaiden, kaupungin yksiköiden, yhdistysten ja yritysten arkipäivää ja toimintaa”, kertoo ohjausryhmän tuore puheenjohtaja Meri Löyttyniemi.

”Löyttyniemen näkemyksiin on helppo yhtyä. Kaupunginjohtaja Mäkelä korosti meille valtuutetuille Espoo-tarinan ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien merkitystä: ohjelmat toimivat yhteistyöalustana ja kehityksen kirittäjinä, ohjelmat kokeilevat innovatiivisia ratkaisuja, lisäävät vaikuttavuutta kumppanuustoiminnalla ja verkostomaisella kehittämisellä. Tavoiteltuja tuloksia syntyy avoimella ja aidolla yhdessä tekemisellä, jossa kaupungin kaikilla hallinnonaloilla toimivilla työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on tärkeä rooli kehittää ja vaikuttaa. Espoo haluaa olla taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen edelläkävijä”, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Markku Markkula täydentää.

Ohjausryhmän muut jäsenet ovat: Mikko Björklund (liik.), Adwoa Brewu (kd.), Martti Hellström (sd.), Nina Siivola (r.), Mervi Syväranta (ps.), Sofia Tuisku (kesk.) ja Kari Uotila (vas.). Kaupunginjohtaja nimeää ohjausryhmään lisäksi yhdeksän viranhaltijajäsentä.

  • Kestävä kehitys