Kaupunginhallitus: Uusi esityssali Espoon kulttuurikeskukseen

Julkaistu: 20.9.2021 15.26

Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kulttuurikeskukseen suunnitellaan uusi esityssali tarvittavine oheistiloineen toiminnallisesti kiinteäksi osaksi nykyistä kulttuurikeskusta tavoitteena kulttuurikeskuksen toimintojen monipuolistaminen, tilojen käytön tehostaminen sekä kulttuurikeskuksen vetovoiman ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden lisääminen. Pääkäyttäjänä uudessa esityssalissa toimii Espoon kaupunginteatteri ja uusi esityssali korvaa Espoon kaupunginteatterin käytössä nyt olevan Revontulihallin.

Laajennettavan kulttuurikeskuksen tulee olla sopusoinnussa Tapiolan rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurikeskuksen arkkitehtonisten arvojen kanssa ja olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen. Hankkeen tavoitteena on elävöittää Kulttuuriaukiota ja tehdä siitä viihtyisä eri tapahtuma- ja ravintolatoimintaa mahdollistava alue.

Kulttuurikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- ja rakentamisaikataulu sekä rahoitusohjelma, tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 31.5.2022 mennessä. Espoon kaupunginteatteri tilojen käyttäjänä osallistuu tiiviisti hankesuunnitteluvaiheeseen. Nykyisen kulttuurikeskuksen pidemmän tähtäimen kehittäminen käynnistetään. Tavoitteena on kulttuurikeskuksen uudistaminen ja peruskorjaaminen kymmenen vuoden kuluessa. Suunnittelu tehdään yhteistyössä kulttuurikeskuksen käyttäjien kanssa korjauksen aikaiset väistötilatarpeet huomioiden.

Kulttuurikeskuksen laajennuksen edellyttämän asemakaavanmuutoksen laadinta käynnistetään.

Osana hanketta varmistetaan sujuvat kävely ja pyöräily-yhteydet Tapiolan keskuksesta Silkkiniityn ja Pohjois-Tapiolan suuntaan.

Tiedote 16.9.2021: Espoon kulttuurikeskukseen suunnitellaan uutta esityssalia(ulkoinen linkki)

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen 2021 ja nimesi Espoon luottamushenkilöedustajiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat asemansa perusteella valtuustokaudeksi 2021 - 2025. Pääkaupunkiseudun yhteistyö on jo vuodesta 2004 pohjautunut pääkaupunkiseudun kaupunkien hyväksymään sopimukseen. Edellisellä valtuustokaudella sopimus solmittiin määräaikaiseksi, ja sen voimassaolo päättyy vuoden 2021 lopussa, nyt sopimus uusitaan toistaiseksi voimassa olevaksi.  Keskustelut toiminnan painopisteistä käydään aina valtuustokauden alussa. Sopimuksella ei siirretä päätöstoimivaltaa yhteisille toimielimille, vaan yhteistyön edellyttämät kaupunkeja sitovat päätökset tehdään tarpeen vaatiessa kunkin kaupungin omien määräysten mukaisesti.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien, Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan, yhteistyösopimuksen päämääränä on edistää kaupunkien välistä strategisen tason vuoropuhelua ja operatiivisen tason yhteistyötä. Sopimuksen tavoitteena on erityisesti parantaa pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä, kehittää Helsingin seudun yhteistyötä ja metropolipolitiikkaa sekä yhteistä kansallisen tason edunvalvontaa, edistää kaupunkien välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä sekä parantaa ja tehostaa yhdessä kaupunkien palveluita ja yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksen koordinaatiota.

Kaupunginhallitus asetti toimielimiä

Kaupunginhallitus asetti vammaisneuvoston, vanhusneuvoston sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan toimikaudelle 2021-2023 sekä nimesi näihin jäsenet.

---

Asia 9 (Arvostava vuorovaikutus ja häirintätapausten käsitteleminen luottamustoimielimissä -ohjeen päivitetyn version hyväksyminen) jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)