TASSU-teoilla edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Julkaistu: 5.7.2021 4.14Päivitetty: 17.8.2021 11.06

Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta jakaa vuosittain konkreettisen TASSU-palkinnon. Yksi tämän vuoden palkinnon hakijoista oli kaupunkitekniikan keskukseen kuuluva puutyöpaja, jossa kilpailutyönä toteutettiin Pride-penkki. Se on näkyvä symboli kaupungissa toteutettavasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä.

Espoo-tarinan mukaisesti yhteisöön kuuluminen on jokaisen espoolaisen demokraattinen oikeus, jota ei erikseen tarvitse ansaita. Espoo on arvonsa mukaisesti asukas- ja asiakaslähtöinen.

TASSU-palkinnon tavoite on tehdä tunnetuksi nimensä mukaisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja. Kaupungin työyhteisöjen lisäksi espoolaiset palvelujen käyttäjät voivat ehdottaa palkittaviksi kaupungin ostopalvelujen toimijoita tai espoolaisia kolmannen sektorin edustajia.

Ensimmäinen Pride-penkki on sijoitettu Leppävaaran kirsikkapuistoon.Kuva: Veli Turpeinen

Perinteisen, Aarne Ervin suunnitteleman Tapiolan-penkin Pride-versio sai tämän vuoden TASSU-kilpailussa kunniamaininnan. Ensimmäinen Pride-penkki valmistui meneillään olevan Pride-viikon kunniaksi. Se sijaitsee Leppävaarassa kirsikkapuiston lipputankojen luona. Myöhemmin penkkejä tullaan sijoittamaan kaikkiin kaupunkikeskuksiimme. 

Pride – mistä on kyse?

Pride-liike puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisiä oikeuksia ja etuja. Historia ulottuu aina 1890-luvun lopulle, jolloin berliiniläinen Magnus Hirschfeld perusti ensimmäisen homojen kansalaisoikeusjärjestön. Toisen maailmansodan aikaan tämän sekä muiden samaa asiaa ajavien kansalaisoikeusjärjestöjen aktiivisuus tyrehtyi. Alankomaat sekä Skandinavian maat elvyttivät liikkeen sodan päätyttyä.

Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun homoseksuaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomen rikoslaista. 40 vuotta sitten homoseksuaalisuus poistettiin psykiatristen sairauksien tautiluokituksesta. Nämä ovat olleet arvokkaita merkkipaaluja sateenkaarihistoriassamme matkalla kohti tasa-arvoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa.

Vuosien aikana saavutettuja lakimuutoksia ovat olleet mm. perustuslakiin sisältyvä yhdenvertaisuuden edellytys lain edessä sekä yleinen syrjintäkielto. 2000-luvun alkuvuosien translaki sekä yhdenvertaisuuslaki sisälsivät syrjinnän kiellon ja viranomaisia koskevan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen. Myös rekisteröidyn parisuhteen ja myöhemmin tasa-arvoisen avioliittolain sekä perheen sisäisen adoption mahdollistaminen ovat olleet vahvoja askeleita kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Myös koulujen perusopetuksen opetussuunnitelmassa on tätä nykyä velvoitteet tiedon lisäämiseen ja sukupuolten moninaisuuden ymmärtämiseen.

Suomessa kehittynyt lainsäädäntö on tasa-arvoistanut yhteiskuntaamme. Toisin on monissa muissa maissa, joissa eri vähemmistöjen oikeuksia tallotaan eikä yhteiskunnan turva ja oikeudet ole enää kaikille tarkoitettuja.

Lue lisää TASSU-voittajista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan sivulta(ulkoinen linkki)

Koko Espoo