Keinoja päästä työelämään

On monia keinoja, jotka auttavat pääsemään työelämään. Opettele uusia taitoja, opiskele, hanki työkokemusta tai etsi kokonaan uusi suunta uralle.

Koulutukset

  • Työvoimakoulutuksessa(ulkoinen linkki) suoritat perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon työtä tekemällä. Saat siis tutkinnon ja työkokemusta, usein myös työpaikan. Työvoimakoulutuksia järjestää TE-toimisto yhdessä työnantajien kanssa. Uusia työvoimakoulutuksia alkaa koko ajan.
  • Oppisopimuskoulutuksessa(ulkoinen linkki) yritys kouluttaa sinut ammattiin. Voit siis tehdä työtä, opiskella, saada palkkaa ja työkokemusta samaan aikaan. Voit suorittaa oppisopimuksella minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon.
  • Voit opiskella omaehtoisesti(ulkoinen linkki) tutkintoja tai tutkintojen osia. Jos suunnittelet opiskelua, ota asia puheeksi omavalmentajan kanssa hyvissä ajoin. Selvitetään yhdessä millainen opiskelu tukee parhaiten sinun työllistymistä ja voitko opiskella työttömyysetuudella. Voit myös opiskella sivutoimisesti(ulkoinen linkki).
  • ​Työpaikan saaminen on joskus pienestä kiinni. Kurssit ja koulutukset lisäävät osaamista ja näyttävät hyvältä CV:ssä. Saat kauttamme kursseja (mm. CV:n teko, suomen kieli ja digitaidot) sekä korttikoulutuksia mm. hygieniapassi.

Valmennukset

Haluatko uutta osaamista työnhakuun, selkiyttää omia tavoitteita tai pohtia vaihtoehtoisia urapolkuja? Valmennus auttaa sinut eteenpäin.

Osaamiskeskukset

Osaamiskeskukset tarjoavat maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille palveluja keskitetysti. Osaamiskeskuksissa asiakas saa moniammatillista tukea ja ohjausta oman osaamisen tunnistamiseen, työnhakuun ja opintoihin. 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus (Koske)

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus  tukee työttömiä työnhakijoita työnhaussa ja työllistymisessä. Palvelu on suunnattu maahanmuuttaneille, joilla on korkeakoulututkinto lähtömaasta.

Lue lisää 

Omnian osaamiskeskus maahanmuuttajille (OSKE)

Omnian Osaamiskeskus OSKE tarjoaa ammatillista osaamista lisääviä ja työllistymistä edistäviä palveluja maahanmuuttajille Espoossa. OSKE:n palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille espoolaisille, joilla on oleskelulupa.

Tutustu Omnian osaamiskeskuksen palveluihin heidän verkkosivuillaan.(ulkoinen linkki)

Palkkatuki

Palkkatuki(ulkoinen linkki) on valtion maksama rahallinen tuki työnantajalle, joka palkkaa pitkään työttömänä olleen henkilön työsuhteeseen tai oppisopimuksella. ​Palkkatuki voi helpottaa työpaikan saamista esimerkiksi, jos​

  • olet ollut pitkään työttömänä​ tai
  • sinulla on työskentelyä haittaava vamma tai sairaus tai
  • olet 57–60-vuotias​.

Pyydä palkkatukikortti omavalmentajalta ennen kuin sinulla on työpaikka tiedossa. Palkkatukea ei voi myöntää sen jälkeen, kun työsuhde on alkanut.​

Velvoitetyö

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupunki tarjoaa tietyin ehdoin työtä 57–60 -vuotiaalle työttömälle työnhakijalle, jonka työttömyyspäiväraha-aika on täyttynyt. Työ on kokoaikatyötä, jonka kesto on enintään kuusi kuukautta. 60-vuotiaiden osalta velvoitetyö voidaan järjestää myös palveluna.

  • TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu ilmoittaa työnhakijalle oikeudesta velvoitetyöhön.
  • Jos työnhakija haluaa käyttää oikeutensa velvoitetyöhön, TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu toimittaa työllistämisilmoituksen kaupungin työllisyyspalveluihin.
  • Työllisyyspalveluiden työntekijä ottaa yhteyttä työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.

Voit tarkistaa mahdollisen velvoitetyöoikeutesi omalta TE-toimiston asiantuntijaltasi tai työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajaltasi.

Työkokeilu

Työkokeilun(ulkoinen linkki) avulla tutustut työelämään, erilaisiin työtehtäviin ja ammatteihin. Työkokeilu voi myös olla hyvä vaihtoehto, jos olet ollut pitkään pois työelämästä tai haluat tunnustella omaa jaksamista työssä.

Kuntouttava työtoiminta

Jos olet ollut pitkään työttömänä, voit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Työtoiminnassa tutustut erilaisiin ammatteihin ja opit työelämätaitoja kuten kieli- ja digitaitoja. Saat tukea arkeen ja terveyspulmiin. Työtoiminnan tavoite on auttaa sinua löytämään oma polku koulutukseen tai työhön.

Lue lisää kuntouttavasta työtoiminnasta(ulkoinen linkki)

Apua ammatinvalintaan

Kiinnostuitko jostain tällä sivulla olevasta asiasta? Lähetä viesti omavalmentajalle Oma asiointi -palvelun kautta(ulkoinen linkki). Etsitään yhdessä sinulle sopiva polku työelämään.