Puisto- sekä ulkoilu- ja liikunta-alueiden rakentaminen

Rakennamme ja kunnostamme uusia puistoja, ulkoilureitistöjä, leikkipaikkoja, liikunta-alueita, koira-aitauksia ja katuviheralueita ja niiden rakenteita.

Viheralueita rakennetaan omalla organisaatiolla ja yksityisiä urakoitsijoita hyödyntäen. Viherrakentamista toteutetaan puistosuunnitelmien perusteella. 

Päivitämme tietoja ajankohtaisista viherrakentamisen kohteista .

Koko Espoo