Rakennettu viherympäristö eroaa muusta rakentamisesta, koska siinä ollaan tekemisissä elävän luonnon kanssa. Viheralueilla suunnittelu ja rakentaminen antaa puistolle mahdollisuuden, mutta vasta kunnossapito luo puiston. Hoitotoimenpiteet vaihtelevat vuodenajasta riippuen. Roskien keräystä ja leikkipaikkojen välineiden kunnon seurantaa ja korjausta tehdään ympäri vuoden. Turvallisuuden takaamiseksi pensaista muodostuneita näkemäesteitä poistetaan liikennealueilta. Kunnossapitokohteisiin kuuluvat: rakennetut puistot, leikkipaikat, katuviheralueet, julkisten rakennusten pihamaat, puistometsät, niityt ja maisemapellot. Kevään kääntyessä kesäksi istutetaan kesäkukat keskeisimmille liikennealueille ja toreille. Kukkia hoidetaan kesällä lannoittamalla ja kastelemalla niitä viikoittain. Suurin osa kukkasipuleista istutetaan syys-lokakuussa ja syyskukat istutetaan kesäkukkien tilalle. Puistokäytäviä pinnoitetaan sekä kantataan tarpeen mukaan ja puistoalueiden viihtyvyyttä parannetaan siistimällä pensaita ja istutuksia. Syksyllä pudonneet lehdet poistetaan.