Viheralueohjelma

Espoon kaupunki päivittää viheralueohjelmaansa. Nyt päivitettävä viheralueohjelma kohdentuu vuosille 2014–2028. Espoon viheralueohjelman tavoitteena on selvittää muun muassa kaupungin tarjoaman palveluverkon nykytilaa ja kehittymistarvetta tulevan kymmenvuotiskauden aikana. Palveluverkon tiheyttä arvioitaessa tutkitaan kohteiden saavutettavuutta ja etäisyyttä toisistaan. Saatuja tuloksia verrataan alueen asukastiheyteen ja ikäluokkajakaumaan kymmenvuotiskauden aikana. Näiden tietojen perusteella voidaan laatia toteuttamissuunnitelmia, arvioida tulevia investointikustannuksia suunnittelun ja rakentamisen ohjelmointia varten sekä ohjata kunnossapidon työtä. Uusi valmisteilla oleva viheralueohjelma koostuu useista osahankkeista. Kaikki viheralueohjelman osahankkeet viedään Espoon tekniseen lautakuntaan hyväksyttäväksi. Osahankkeiden valmistuttua käynnistetään toteutussuunnitelmia, joissa suunnitelmat tehdään vuorovaikutteisen suunnittelun periaatteilla.

Viheralueohjelman työryhmässä ovat mukana:

  • Espoon kaupunkitekniikan keskus
  • Espoon ympäristökeskus
  • Espoon sivistystoimi, liikuntatoimi ja varhaiskasvatus
  • Espoon kaupunkisuunnittelukeskus