Vapautus vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä

Kaupunki rakentaa yleisiä hulevesijärjestelmiä, jotta hulevedet voidaan hallita haitattomasti. Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärin toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on vesihuoltolain nojalla liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. Liittämisestä voi hakea vapautusta. Sen myöntämisen ehtona on mm. jos liittäminen muodostuu kohtuuttomaksi ja hulevedet voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Yhteystiedot ja palvelut