Vapautus vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä

Kaupunki rakentaa yleisiä hulevesijärjestelmiä, jotta hulevedet voidaan hallita haitattomasti. Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärin toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on vesihuoltolain nojalla liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. Liittämisestä voi hakea vapautusta. Sen myöntämisen ehtona on mm. jos liittäminen muodostuu kohtuuttomaksi ja hulevedet voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Toimipisteet