Espoon kaupunki vastaa tietyissä tapauksissa vahingoista, jotka aiheutuvat liikenneväylän huonosta kunnosta. Tällaisia tapauksia ovat mm. katu- tai puistopuun kaatuminen, liikennemerkin kaatuminen, liukastuminen tai kaatuminen kaupungin kunnossapidossa olevalla liikenneväylällä. Kirjallinen vahingonkorvausvaatimus lähetetään kirjaamoon. Käsittelyaika on kuusi (6) kuukautta. Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena.