Työmaakatselmukset

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa hankkeen toteutuksesta ja laadusta. Myös rakennustyön jokapäiväinen valvonta kuuluu hankkeeseen ryhtyneelle. Espoon rakennusvalvontakeskus valvoo katselmuksissa, että rakennushankkeeseen ryhtynyt täyttää edellä kuvatun huolehtimisvelvollisuutensa. Katselmuksissa on oltava läsnä hankkeeseen ryhtyvän palkkaama rakennushankkeen vastaava työnjohtaja.

Yhteystiedot ja palvelut