Suomen kielen opetus päiväkodissa

Suomen kielen opetus maahanmuuttajataustaisille lapsille toteutetaan päiväkodeissa osana lapsen arkea varhaiskasvatuksessa. Päiväkotien koko henkilökunta osallistuu kielen opettamiseen osana päiväkodin jokapäiväistä toimintaa. Opetuksen tavoitteena on toimiva kaksikielisyys sekä se, että kaikki lapset saavat yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma, jonka osana on suunnitelma lapsen kielitaidon kehittymisestä. Suomi toisena kielenä opettaja (S2-lastentarhanopettaja) vierailee päiväkodeissa ja osaltaan auttaa toiminnan suunnittelussa.