Poikkeuksen hakeminen jätevesijärjestelmän kunnostamisesta

Voit hakea poikkeusta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamisen määräajasta. Poikkeusta on tarpeen hakea vain, jos järjestelmä ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia ja lisäksi rakennus sijaitsee alle 100 m etäisyydellä vesistöstä tai tärkeällä pohjavesialueella. Muilla alueilla jätevesijärjestelmää ei tarvitse kunnostaa ennen kuin rakennetaan vesikäymälä tai tehdään peruskorjaustasoinen remontti.

Yhteystiedot ja palvelut