Piha-alueen ja ympäristön luvat liittyvät pääosin maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin kuten puunkaatoihin piha-alueella ja suuriin metsänhakkuisiin. Myös katu- tai puistoalueella tehtävät kaivutyöt tai puunkaato edellyttävät kaupungin lupia sekä ko. alueen vuokraamista. Lupia hallinnoivat kaupunkisuunnittelukeskus, kaupunkitekniikan keskus ja rakennusvalvonta.

Yhteystiedot ja palvelut

Koko Espoo