Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen tarvitaan usein maisematyölupa toimenpiderajoitusalueilla, jotka ovat: · asemakaava-alue · ranta-asemakaava-alue tai yleiskaava-alue, jos kaavassa niin määrätään ja · alue, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavaa varten tai jolle on määrätty toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen ajaksi. Espoossa alueet, joilla on voimassa toimenpiderajoitus, voit tarkistaa kaupungin karttapalvelusta. Pääset karttapalveluun kohdasta toimenpiderajoitukset. Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Espoossa maisematyölupia käsitellään kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja rakennusvalvontakeskuksessa. Tonteille ja piha-alueille kohdistuvat toimenpiteet käsitellään rakennusvalvonnassa. Muille alueille kohdistuvat maisemaa muuttavat hankkeet käsitellään kaupunkisuunnittelukeskuksessa.