Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille

HUOM! Uuden oppivelvollisuuslain (1214/2020) astuttua voimaan nivelvaiheen valmistavat koulutukset, perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) yhdistetään uudeksi tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVA) 1.8.2022 alkaen. Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, (LUVA) uusia opetussuunnitelman perusteita käytetään lukuvuonna 2021-2022, minkä jälkeen LUVA-koulutusta ei enää sellaisenaan järjestetä. Lukioon valmistava LUVA-koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja vieraskielisille, joiden tavoitteena on hakea lukioon, mutta joiden valmiudet eivät vielä riitä lukiossa opiskeluun. Koulutus vahvistaa lukiossa tarvittavaa suomen kielen taitoa ja valmentaa monipuolisesti lukio-opintoihin. Valmistavan koulutuksen jälkeen opiskelijat hakevat varsinaiseen lukiokoulutukseen. Lukioon valmistavaan koulukseen voivat hakea nuoret ja aikuiset, - jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla tai joilla on sitä vastaavat tiedot ja taidot - joilla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua suomen- tai ruotsinkielisestä lukiokoulutuksesta - joiden ensisijainen hakutoive on lukio - jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa muussa maassa. Lukioon valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 25 kurssia. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja/tai suorittaa lukion kursseja. Koulutuksen valintakriteerit: Koulutukseen voivat hakea perusopetuksen päättäneet nuoret, joiden päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,00. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori tai aikuinen henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ulkomailla, ja jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista. Koulutukseen voivat hakea myös jo lukiopaikan saaneet nuoret, jotka haluavat tukea suomen kielen opiskeluun, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä akateemisen kielitaidon saavuttamiseen lukio-opintoja varten. Koulutukseen hakevat lukiolaiset eivät menetä paikkaansa lukiossa. Lukioon valmistavaan opetukseen hakeville pidetään valintakoe, johon on osallistuttava, jotta voi päästä lukioon valmistavaan koulutukseen. Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua hakijalle.

Kuva: Olli Häkämies