Kiinteistönmuodostusyksikkö hoitaa Espoon asemakaava-alueella kiinteistötoimitukset. Kiinteistötoimituksia ovat tontin lohkominen, rasitetoimitus, kiinteistönmääritystoimitus (mm. rajankäynti), tontin halkominen ja yleisen alueen tai tilan lohkominen sekä tontinosan lunastus tai tilusvaihto lohkomisen yhteydessä. Kiinteistötoimituksessa voidaan kiinteistöksi muodostamisen lisäksi määrätä kiinteistöjen rajoja sekä perustaa tarpeellisia uusia rasitteita ja käsitellä vanhoja oikeuksia ja rasitteita. Kiinteistötoimitus tulee vireille yleensä omistajan hakemuksesta.