Katujen ja viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Kaduista ja niihin liittyvistä yleisistä alueista pyritään tekemään turvallisia ja toimivia. Katumiljöötä kehitetään viihtyisäksi ympäristöllisiä ja kaupunkikuvallisia arvoja kunnioittaen. Uusien katujen rakentamisessa huomioidaan istutukset ja kivetykset kadun reunoilla. Istutukset suunnitellaan harkitusti kunkin alueen ympäristöön sopiviksi. Kehitämme kaupunkielämän palveluverkkoa toteuttamalla uusia toiminnallisia puistoja ja ulkoilureittejä, sekä kunnostamalla ja pitämällä yllä olevia leikkipaikkoja, liikunta-alueita, koira-aitauksia, viheralueita, puistoja ja niiden rakenteita. Valtion moottori-, kehä- ja muista yleisistä teistä huolehtii Väylävirasto ja yksityisteistä tiekunnat. Ympäristökunnat ja valtio ovat tärkeitä kumppaneitamme. Teemme yhteistyötä liikenneverkon rakentamishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa. Päivitämme tietoja ajantasaisesti katujen ja puistojen rakentamisesta.