Jätehuollon ja kierrätyksen järjestäminen Espoossa

Jätehuollon järjestämisestä Espoossa huolehtii Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). HSY järjestää pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen ja muiden yhdyskuntajätteiden keräyksen, muttei paperinkeräystä, sekä mm. julkisten palvelujen seka- ja biojätteen keräyksen ja kuljetuksen. Yritykset ja yhteisöt huolehtivat itse jätehuoltomääräyksiä ja muuta lainsäädäntöä noudattaen toiminnassaan syntyneiden jätteiden ja ongelmajätteiden tunnistamisesta, lajittelusta ja varastoimisesta sekä kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä. Neuvoja esimerkiksi jätteiden lajittelusta tai vaarallisten jätteiden varastoinnista ja käsittelystä saa HSY:ltä. Lisätietoa jätehuollosta, lajittelusta ja kierrätyksestä löytyy HSY:n sivuilta.

Yhteystiedot ja palvelut