Jätehuollon ja jätelain valvonta

Ympäristövalvonta valvoo, ettei yritysten, toiminnanharjoittajien tai asukkaiden toiminta pilaa ympäristöä ja että toiminta täyttää ympäristönsuojelunlain, jätelain, jätehuoltomääräysten ja ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. Ympäristökeskus neuvoo yrityksiä, toiminnanharjoittajia jätteisiin ja jätehuoltoon liittyvissä asioissa. HSY neuvoo asukkaita jätehuollosta, lajittelusta ja kierrätyksestä. Roskaaja on velvollinen siivoamaan roskaantuneen alueen.

Yhteystiedot ja palvelut