Modernizing sport to foster a new active generation

Digitalisoituvan liikunnan ja urheilun hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten ilmiöiden vaikuttavuutta, parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia harrastaa sekä mahdollistaa digitaalisten ilmiöiden kokeilut.

Liikuntapelaamista.Kuva: CSE Entertainment

Modernizing sport to foster a new active generation -hanke

Liikkuminen ja urheilu digitalisoituvat vauhdilla ja meidän on kaupunkina uudistuttava, jotta voimme palvella kuntalaisia, yrityksiä ja yhdistyksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Uudet teknologiat vaikuttavat urheilu- la liikuntalajeihin, digitaaliset palvelut mahdollistavat uusia tapoja harrastaa ja uusia ilmiöitä, kuten e-urheilu, syntyy. Digitaalisuus linkittyy vahvasti myös harrastamisen muuttumiseen, nuorten ja lasten digitaitoihin sekä oppimisen muutokseen. Tavoitteenamme on luoda pohjaa tulevaisuuden harrastamiselle.  

Digitalisoituvan liikunnan ja urheilun hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten ilmiöiden vaikuttavuutta, parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia harrastaa sekä mahdollistaa digitaalisten ilmiöiden kokeilut. Hankkeessa pilotoidaan kokeiluja, jotka yhdistävät digitaalisuutta, liikunta ja urheilua, joiden on tapahduttava Espoossa ja kosketettava espoolaisia. Pilottia voi ehdottaa yksittäinen kuntalainen, yritys, kaupungin sisäinen organisaatio tai yhdistys.  

Hanketta koordinoi Espoon kaupungin Liikunta- ja urheilu ja hankkeessa tehdään vahvaa yhteistyötä elinvoiman tulosalueen sisällä ja oppimisen polun toimijoiden kanssa. Hankkeen kohderyhminä toimivat kuntalaiset, yritykset, urheiluseurat ja digitaalisten ilmiöiden parissa toimivat toimijat.

Projektipäällikkö Kimmo Leinonen, p. 040 639 4696

Kysely espoolaisille liikunnan ja urheilun digitalisoitumisesta

Hoi espoolainen! 

Vastaa kyselyyn painamalla tästä(ulkoinen linkki).

Tämän kyselyn avulla pyritään selvittämään espoolaisten näkemyksiä liikunnan ja urheilun digitalisoitumisesta. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Modernizing sports to foster a new active generation -EU-hankkeen edistämisessä. Tavoitteina on kasvattaa Espoon osaamista urheilun digitalisoitumisessa, parantaa alueen liikuntatoimijoiden edellytyksiä hyödyntää digitaalisuutta sekä aktivoida asukkaita sellaisin tavoin, jotka he kokevat omikseen. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eli vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa vastauksista. Aikaa vastaaminen vie vain noin 5 minuuttia.

Jokainen vastaus on tärkeä, jotta saamme mahdollisimman kattavan kuvan espoolaisten ajatuksista liikunnan ja urheilun digitalisaatioon liittyen. Kiitos vastauksestasi!

Kyselyn tietosuojalomake(ulkoinen linkki)

Ehdota pilottihanketta

Hankkeessa pilotoidaan kokeiluja, jotka yhdistävät digitaalisuutta, liikuntaa ja urheilua. Kokeiluiden on tapahduttava Espoossa ja kosketettava espoolaisia. Pilottia voi ehdottaa yksittäinen kuntalainen, yritys, kaupungin sisäinen organisaatio tai yhdistys. Pilottihanke on pienimuotoinen, lyhyt projekti, joka tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia ​​toimintoja tai uusia yhteistyötapoja.

Jos sinulla on idea, jolla voidaan edistää digitaalisten ilmiöiden vaikuttavuutta, parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia harrastaa sekä mahdollistaa digitaalisten ilmiöiden kokeiluja, ehdota pilottihanketta!

Pilottihanketta voi ehdottaa täyttämällä hakulomakkeen, ja sisällyttämällä siihen mukaan pilottihankkeen arvioidun budjetin Excel-muodossa. 

Täytä hakulomake painamalla tästä(ulkoinen linkki). Haku aukeaa 09.01.2023 ja päättyy 24.01.2023 klo 23:59.

Assembly Summer 2019Kuva: SEUL ry / Arttu Kokkonen

Kimmo Leinonen

Projektipäällikkö+358406394696

Oona Koivula

Hankekoordinaattori+358504343690