Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen yrityksen tai yhteisön tuottamaa ja kaupungin valvomaa varhaiskasvatusta. Yksityiseen varhaiskasvatukseen maksetaan yksityisen hoidon tukea, jota haetaan Kelalta. Yksityistä varhaiskasvatusta haetaan suoraan halutusta varhaiskasvatuspaikasta. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että asiakasmaksuista.

Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ottamalla yhteyttä suoraan yksityiseen päiväkotiin, ryhmäperhepäiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. Kela myöntää perheen hakemuksesta yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, mahdollista tulosidonnaista hoitolisää sekä kuntakohtaista Espoo-lisää. Tuet kattavat osan palveluntuottajan määrittelemästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta (hoitomaksu).

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus toteuttaa varhaiskasvatuslain mukaisesti yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palvelujen tuottajalle sekä seuraamalla toiminnan kehitystä ja laatua yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa. Tarvittaessa käynnistetään erillinen valvontaprosessi, joka voi perustua esimerkiksi asiakkailta saatuun palautteeseen, muistutukseen, kanteluun tai ohjauskäynnillä havaittuun puutteeseen.

Yksityisen ja ostopalveluvarhaiskasvatuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta vastaavat yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntijat Espoon varhaiskasvatuksessa.