Hoitajan palkkaaminen kotiin

Hoitajan palkkaaminen kotiin on yksi vaihtoehto kunnalliselle tai yksityiselle varhaiskasvatukselle. Perhe toimii tällöin työnantajana ja vastaa myös työnantajan maksuista ja velvoitteista. Järjestelyyn on mahdollista saada yksityisen hoidon tukea.

Kuva: Taru Turpeinen

Lapsen perhe voi halutessaan toimia työnantajana ja palkata valitsemansa hoitajan lapselleen. Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea, jota maksetaan lapsen hoitajalle. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä Espoo-lisä. Voit tarkistaa kulloinkin voimassa olevat yksityisen hoidon tuen ja Espoo-lisän määrät täältä. Jotta perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea, on hoitajan täytettävä tietyt ehdot ja Espoon varhaiskasvatuksen on hyväksyttävä hänet.

Perhe etsii ja valitsee hoitajan itse ja ottaa hyvissä ajoin yhteyttä Espoon kaupungin varhaiskasvatukseen ja ilmoittaa valitsemastaan hoitajasta. Yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Hoitajaksi sopii täysi-ikäinen, vähintään 18- ja enintään 67-vuotias. Hänen asuinpaikkansa on oltava sijainniltaan sellainen, että hän voi tosiasiallisesti toimia perheessä hoitajana. Hoitaja ei voi olla samassa taloudessa asuva henkilö tai au pair.

Perhe ja hoitaja tekevät työsopimuksen, josta tulee ilmetä; työnantaja ja työntekijä, työsopimuksen kesto ja viikoittainen työaika (h/vko) sekä työtehtävät. Hoitajan työtehtäviksi hyväksytään vain lasten hoitamiseen liittyvät tehtävät. Työajan on oltava yli 20 tuntia viikossa. Myös palkan suuruus (euromäärä/kk) ja maksupäivä sekä molemminpuolinen irtisanomisaika kirjataan sopimukseen.

Perheet voivat palkata hoitajan myös yhdessä siten, että hoitaja hoitaa useamman perheen lapsia yhtä aikaa. Tällöin kunkin perheen on tehtävä hoitajan kanssa oma työsopimuksensa. Yhdellä hoitajalla voi olla yhtä aikaa hoidettavana enintään neljä lasta. Hoitaja voi hoitaa lapsia yhden perheen kodissa tai sopimuksen mukaan esimerkiksi vuoroviikoin siten, että perheet tuovat ja hakevat lapset aina sovitusti kulloinkin hoitopaikkana toimivan perheen kodista.

Perheen velvoitteet työnantajana

Perhe työnantajana pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen ja hoitajaksi valittu henkilö tilaa sen oikeusrekisterikeskuksesta. Rikosrekisteriote on maksullinen.

Kun perhe palkkaa hoitajan työsuhteeseen, on perheen tehtävä ennakonpidätys maksamastaan palkasta hoitajan verokortin mukaan. Työnantaja eli perhe maksaa myös sosiaaliturvamaksun ja huolehtii lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Perhe huolehtii ennakonpidätyksestä ja maksuista koko palkan osalta, myös Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen osuudesta.

Perhe on työnantajana velvollinen ottamaan työntekijälle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapaturmavakuutusyhtiöstä.

Työnantajina toimivien kotitalouksien pitää lisäksi ilmoittaa kaikki työntekijälleen maksamansa palkat tulorekisteriin.(ulkoinen linkki) Myös Kelan maksama yksityisen hoidon tuki tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Palkkatiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin ilmaisen Palkka.fi-palvelun kautta.(ulkoinen linkki)

Kun kotitalous on työnantaja-asemassa, se on myös velvollinen järjestämään työterveyshuollon työntekijälleen. Työnantajana toimivan perheen tulee olla itse yhteydessä työterveyden palveluntuottajiin ja tehdä sopimus heidän kanssaan työterveyden järjestämisestä. Voit lukea lisää työterveyshuollon järjestämisestä Kelan sivuilta.(ulkoinen linkki)

Perhe perehdyttää hoitajan työhönsä työn alkaessa. Myös hoitajan valvonta kuuluu perheelle.

Espoon varhaiskasvatus hyväksyy hoitajan

Perheen tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä Espoon varhaiskasvatukseen ja sopia tapaaminen yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntijan kanssa (ks. yhteystiedot sivun alalaidasta). Asiantuntija tapaa perheen ja hoitajan sekä hyväksyy perheen valitseman henkilön työsopimussuhteiseksi hoitajaksi. Tapaaminen järjestetään varhaiskasvatuksen hallinnon tiloissa osoitteessa Karaportti 1.

Perhe toimittaa Kelaan yksityisen hoidon tuen saamiseksi seuraavat asiakirjat:

  • Yksityisen hoidon tuen hakemus (Kelan lomake WH1).
  • Selvitys varhaiskasvatuksen tuottajasta, täytetään kaksi kappaletta (Kelan lomake WH2). Espoon yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntija täyttää Kelan WH2-lomakkeelle tiedon yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajan hyväksymisestä.
  • Hoitajan työsopimus. Työsopimuksesta annetaan kopio myös hoitajalle, perheelle ja Espoon kaupungille.
  • Ilmoitus yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajan hyväksymisestä -lomake. Perhe täyttää lomakkeen yhdessä yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntijan kanssa, kun asiantuntija tapaa perheen ja hoitajan. Hyväksymislomakkeeseen liitetään kopio työsopimuksesta sekä tieto rikosrekisteriotteen myöntämis- ja tarkistuspäivästä. Lomakkeesta annetaan kappaleet perheelle, hoitajalle, Kelalle ja Espoon kaupungille.

Hoitajaksi hyväksyntä tehdään enintään vuodeksi kerrallaan. Kela tekee päätöksen yksityisen hoidon tuen maksamisesta ja lähettää sen tiedoksi perheelle sekä hoitajalle.

Ilmoita muutoksista ajoissa

Perhe ilmoittaa Kelaan ja Espoon kaupungille, jos työsuhde loppuu ennen hyväksyntälomakkeessa ilmoitettua päivämäärää.

Perheen on tärkeä ottaa ajoissa myös yhteyttä Espoon varhaiskasvatukseen, mikäli hoitajan jatkolle halutaan hyväksyntä.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoja

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus