Mankkaan koulu

Mankkaan koulu on vuosiluokkien 7-9 yläkoulu Mankkaalla. Koulussa opiskelee noin 425 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös valmistavaa opetusta.

Meidän koulu

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka. Mankkaan koulu tekee kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla mm. e-Twinning - ja Erasmus+ projekteihin. 

Kuva: Taru Turpeinen