Suunnittelualue on merkitty karttapohjaan sinisellä viivalla.
Vaikuta 20.9.-5.10.2023

Tapiolan urheilupuiston katu- ja puistosuunnitelmat

Kadut ja liikenneTapiola

Espoon Kaupunkitekniikan keskus laatii katu- ja puistosuunnitelmia Tapiolan urheilupuiston uudistushankkeen johdosta. Alueen pohjoisosan puiston ja liikuntapaikkojen sekä alueen liikennejärjestelyihin liittyvien katujen suunnittelu on käynnissä. Suunnittelun tavoitteena on luoda urheilupuistosta viihtyisä, eri kulkumuodoilla helposti saavutettava alue. Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esitellään keskiviikkona 20.9.2023 klo 17–19 Espoon kaupungin tiloissa Otaniemessä osoitteessa Tekniikantie 15, 02150 Espoo.

Katso hankkeen esittelyvideo Youtubessa: 

Koivu-Mankkaantietä parannetaan mm. rakentamalla kaksi uutta kiertoliittymää, joilla turvataan Urheilupuiston alueen liikenteen sujuvuus. Koivu-Mankkaantien itäreunan kevyen liikenteen väylä parannetaan erotelluksi jalankulku- ja pyörätieksi. Eri suunnista Urheilupuiston alueelle johtavat kevyen liikenteen yhteydet suunnitellaan sujuviksi.

Urheilupuistoon rakennettava uusi katu Yhteispelintie palvelee alueen saatto-, pelastus- ja huoltoliikenteen reittinä. Yhteispelintien kautta on myös ajoyhteys erillisessä hankkeessa toteutettavan uuden jalkapallostadionin pysäköintilaitokseen. Lisäksi Yhteispelintien varrella sekä eteläpäädyssä sijaitsee pysäköintipaikkoja. Yhteispelinkuja on Yhteispelintiehen liittyvä uusi katu, joka kautta on ajoyhteys Tapiolan Urheiluhallin ja Honkahallin väliselle yleisen pysäköinnin alueelle. Kulmalipunkuja ja Syöttäjänkuja ovat uusia asuinkortteleita palvelevia tonttikatuja, jotka liittyvät Yhteispelintiehen. Nykyisen Tuohimäki-kadun päähän suunnitellaan uusi kääntöpaikka.

Yhteispelintien pohjoispuolelle suunnitellaan kolme uutta jalkapallopallokenttää, joista kaksi läntisintä ovat sulanapidettäviä. Kahden itäisemmän jalkapallokentän väliin sijoittuu viihtyisä lähiliikunta-alue, jossa on juoksusuora, ulkoliikuntavälineitä, liikunnallinen leikkipaikka sekä lasten katukoriskenttä. Jalkapallokenttien itäpuolelle sijoittuu monitoimikenttä mm. salibandyn pelaamiseen, kaksi rantalentopallokenttää ja skeittaukseen soveltuva alue. Honkahallin pohjoispuolelle sijoittuu kaksi koripallokenttää.

Suunnittelualueen eteläosasta kehitetään viihtyisä, laadukkaasti toteutettu oleskeluaukio, joka tulee palvelemaan myös yleisötapahtumia. Aukiolle sijoitetaan monilajisia istutusalueita, joita hyödynnetään hulevesien käsittelyssä, varjostavaa puustoa sekä oleskelun mahdollistavia kalusteita. Aukion laidoille sijoitetaan pyöräpysäköintiä. Pinnat tulevat olemaan osin kivettyjä.

Suunnittelualueen pohjoisosa on puistoa. Tuohipuistoon toteutetaan uusia kivituhkakäytäviä ja parannetaan nykyisiä reittejä. Puistoalueelle toteutetaan hulevesien hallinnan edellyttämiä viivytysrakenteita sekä istutetaan liito-oravayhteyttä vahvistavia puuistutuksia. Käytävien varrelle sijoitetaan penkkejä sekä puiston länsiosaan alue ulkoliikuntavälineille, joissa huomioidaan myös iäkkäämmät käyttäjät. Puistoon tulee vapaamuotoisen pelailun ja oleskelun mahdollistama nurmialue. Muilta osin puistoalue tulee jatkossakin säilymään niittynä.

Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia on mahdollista kommentoida Otakantaa.fi-palvelussa 20.9.-5.10.2023 välisenä aikana: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/929/(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville arviolta loppuvuoden 2023 aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Hankkeen rakentamista tavoitellaan aloitettavaksi vaiheittain vuosina 2024–2025.

Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!

Yhteystiedot

Salla Hänninen

Suunnittelupäällikkö+358 46 8772115Tekniikantie 15, Otaniemi

Ville Sorvali

Suunnitteluinsinööri+358 40 6577398Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100