Uudet 9-10-kerroksiset asuintalot reunustavat Länsituulenaukiota.
Havainnekuva Tapiolan keskustasta luoteen suunnalta.Kuva: Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Tapiolan keskustakortteleiden täydennysrakentaminen

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuntojen sekä liike-, toimisto- ja palvelutilojen täydennysrakentamisen Tapiolan keskustaan. Alueelle tavoitellaan lisää asuntoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen aivan metroaseman ja bussiterminaalin tuntumaan. Alue liittyy keskeisesti Tapiolan kävelykeskustaan. Muutosalue rajautuu etelässä Länsituulen kävelykatuun ja pohjoispuolella Länsituulenaukioon. Kaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä.

Kaavan nimi

Tapiolan keskus

Aluenumero

210430

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Minna Järvenpää

arkkitehti, asemakaavoitus043 825 5187Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi