Takkavitsankujan sijainti on merkitty karttaan keltaisella viivalla.

Takkavitsankuja

Kadut ja liikenneEspoon keskus

Takkavitsankuja on nykyisin noin 120 metrin mittainen ja noin 4,5 metrin levyinen sorapintainen päättyvä asuinpientaloalueen tonttikatu. Kadun kuivatus hoidetaan sivuojin. Takkavitsankujan liikenne on pääosin katuvarren asukas- ja työmatkaliikennettä. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelman 15.6.2022.

Vaihe

Lainvoimainen

Katusuunnitelman mukaisesti sille toteutetaan uudet katurakenteet ja poikkileikkaus rajataan reunatuin. Takkavitsankuja on yksiajoratainen ja kaksikaistaisten, ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajorata on sivukalteva.

Kadun päähän toteutetaan henkilöautolla ympäriajettava kääntöpaikka. Kadun päässä olevan henkilöautoliikenteelle mitoitetun kääntöpaikan halkaisija on 14,00 metriä. Sen läheisyyteen esitetään toteutettavaksi kaksi yleiselle pysäköinnille tarkoitettua henkilöautojen pysäköintipaikkaa. Kadun tasauksen yleisperiaate säilyy nykyisenä, olemassa olevat tonttiliittymät sitovat kadun tasausta. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri, joka palvelee kadun ja tarpeen mukaan siihen liittyvien tonttien kuivatusta. Myös kadulla olevaa vesijohtoa jatketaan. Lisäksi rakennetaan tietoliikenne- ja tarvittaessa energiaverkon linjoja. Kadun pituuskaltevuus on riittävä toimivalle pintakuivatukselle.

Ajoradan kulutuskerros on asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia, piennaralueet nurmetetaan. Ajorata valaistaan 1-vartisin valaisinpylväin, korkeus 6 m.

Takkavitsankujan rakentaminen kuuluu vuoden 2022 rakentamisohjelmaan.

Suunnitelmaluonnos oli nähtävillä otakantaa.fi-palvelussa(ulkoinen linkki) 25.3.2022 alkaen. Luonnosta oli mahdollista kommentoida 13.4.2022 asti.

Katusuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä 25.4.-9.5.2022. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelman 15.6.2022.

Yhteystiedot

Päivi Vänttinen

Projekti-insinööri+358468772241Tekniikantie 15, Otaniemi